ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εκτύπωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

18/12/09

Η Διεύθυνση Κοιν. Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου ( Ζαμπελίου 34, τηλ: 28310 22513) σας ανακοινώνει ότι:

Θα χορηγηθεί Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε όσους δεν υπερέβαιναν κατά το οικονομικό έτος 2009, τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του ΕΚΑΣ (ατομικό:9.403,85? οικογενειακό:14.633,56? ), και κατά την έναρξη ισχύος του Ν.3808/09 (10-12-09):

  • 1. Λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα ως άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) [αρ.63731/21-5-08 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ931 Β)]
  • 2. Λαμβάνουν ενίσχυση απροστάτευτων παιδιών [Ν.4051/1960(ΦΕΚ68Α΄) & ΠΔ.108/1983(ΦΕΚ49Α΄)]
  • 3. Είναι κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου [ΝΔ.57/73 (ΦΕΚ149 Α΄) & Αρ.Π2α/139491/2006 (ΦΕΚ1747Β΄)
  • 4. Είναι αλλοδαποί ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι, & κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του Ν.3808/09 (10-12-09) δελτίο ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα σύμφωνα με το ΠΔ 61/1999(ΦΕΚ63Α΄) που έχει εκδοθεί πριν από την 3η Νοεμβρίου 2009

Οι παραπάνω δικαιούχοι επιδοτούμενοι μας ή οι υπεύθυνοι είσπραξης του επιδόματος, παρακαλούνται όπως προσέλθουν με την αστυνομική τους ταυτότητα στην Υπηρεσία μας από Δευτέρα 14-12-09 έως και 22-12-09 προκειμένου να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

 

1.Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ για το οικονομικό έτος 2009,
ενώ στην περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση,
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι: «Δεν έχουν πάρει και δεν θα πάρουν την Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης από άλλο φορέα, όπως ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, κλπ.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 25 Απρ 2018

Αρθρογραφία