"Ντού" της Νομαρχίας σε ιχθυοπωλεία

Εκτύπωση

"Ντού" της Νομαρχίας σε ιχθυοπωλεία

  • ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΣΕ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

10/12/09

Εντατικούς ελέγχους σε ιχθυοπωλεία του Νομού πραγματοποιούν το τελευταίο διάστημα οι Επόπτες Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Νομαρχίας.

Οι έλεγχοι στοχεύουν στην προστασία των καταναλωτών καθώς και στην ενημέρωση των ιχθυέμπορων για τη σωστή συντήρηση και πώληση των προϊόντων τους με γνώμονα πάντα την προστασία της Δημόσιας Υγείας καθώς τα ψάρια και κάθε είδος θαλασσινών αλλοιώνονται ταχύτατα ιδιαίτερα όταν δεν συντηρούνται σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες.
Μάλιστα στους παραβάτες επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις, όπως η καταστροφή των εμπορευμάτων και η μήνυση κατά του εμπόρου/καταστηματάρχη.

Το καταναλωτικό κοινό ενημερώνεται ότι σύμφωνα με τις σχετικές Αγορανομικές Διατάξεις στα Ιχθυοπωλεία οι πάγκοι εκθέσεως των ψαριών και των άλλων αλιευμάτων θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέσα στο κατάστημα και σε απόσταση 0.50 μέτρων από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, οι δε επιφάνειες τούτων στις οποίες τοποθετούνται τα ψάρια και τα αλιεύματα, θα πρέπει να είναι αδιαπότιστες και λείες με κατάλληλη κλίση προς υδρορροές προσαρμοσμένες στους πάγκους, κατά τρόπο που να δέχονται τα προερχόμενα από το λιώσιμο του πάγου συντηρήσεως των ψαριών νερά. Για την συντήρηση των ψαριών με απλή ψύξη θα χρησιμοποιούνται τρίμματα καθαρού πάγου μέσα σε ειδικά κιβώτια ως ακολούθως:
Ο πυθμένας των κιβωτίων πρέπει να καλύπτεται με ικανού πάχους στρώμα τριμμένου πάγου, πάνω στο οποίο τοποθετείται αλληλοδιαδοχικά ένα στρώμα ψαριών και ένα στρώμα πάγου και τελικά η επιφάνεια των ψαριών θα καλύπτεται με στρώμα τριμμένου πάγου 8 έως 10 εκατοστά. Εάν για την συντήρηση των ψαριών με απλή ψύξη χρησιμοποιούνται ψυγεία, αυτά θα πρέπει να έχουν θερμοκρασία γύρω στους 0 0C μέχρι +5 0C και υγρομετρική κατάσταση περιβάλλοντος 90 έως 100%.

Κατά την έκθεση των ψαριών, είτε αυτά βρίσκονται σε ανοικτά κιβώτια , είτε τοποθετούνται πάνω στους ειδικούς πάγκους ο καταστηματάρχης πρέπει να  φροντίζει ώστε να μην διακόπτεται η συντήρησή τους προσθέτοντας ικανή ποσότητα τριμμένου πάγου και να μην είναι εκτεθειμένα στις ηλιακές ακτίνες και στις πάση φύσεως περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

Τα ψάρια και τα λοιπά αλιεύματα τα οποία δεν έχουν κατάλληλη συντήρηση και εκτίθενται στις ηλιακές ακτίνες και στις πάση φύσεως περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις ( πχ. Κονιορτό ) μπορεί να χαρακτηριστούν κατόπιν μακροσκοπικής γνωμάτευσης από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας ως Ακάθαρτα ή Ρυπαρά και να κατατάσσονται στα Ακατάλληλα προς Βρώση και στα Επιβλαβή αντίστοιχα τρόφιμα τα οποία δεν πρέπει να πωλούνται και φυσικά να καταναλώνονται.

Για το σκοπό αυτό οι έλεγχοι από τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα συνεχιστούν όπως και η ενημέρωση των συμπολιτών μας για τη βελτίωση της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς.

 

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 23 Μάι 2018

Αρθρογραφία