Κατικάς κατά Δήμου και Φιλαρμονικής

Εκτύπωση

Κατικάς κατά Δήμου και Φιλαρμονικής

25/11/09

Προσφυγή κατέθεσε προς την Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης και τον Περιφερειάρχη ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ρεθύμνου κ. Γεώργιος Κατικάς, κατά της με αριθμό 16 /13-10-2009 απόφασης του νομικού προσώπου του Δήμου Ρεθύμνης με την επωνυμία «Δημοτική Φιλαρμονική-Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης».

Ο πρώην υποψήφιος Βουλευτής της Ν.Δ. και νυν δημοτικός σύμβουλος κ. Κατικάς ζητά την ακύρωση της ως άνω απόφασης με το αιτιολογικό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του παραπάνω νομικού προσώπου παρίσταντο και ψήφισαν οι κ.κ. Αραμπατζόγλου Κωνσταντίνος και Αποστολάκης Κωνσταντίνος ενώ είναι συγγενείς πρώτου βαθμού των Αραμπατζόγλου Αντιγόνη και Αποστολάκη Στυλιανού με την οποία απόφαση ανατέθηκαν καθήκοντα υπευθύνων διεύθυνσης της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Περισσότερα στην ως κάτωθι επιστολή/προσφυγή που ο κ. Κατικάς κατέθεσε και κοινοποίησε ακολούθως και στην εφημερίδα μας.

         ---------------------------------------------------------------

«Προσφεύγω κατά της παραπάνω απόφασης και ζητώ την ακύρωση της σύμφωνα με τα άρθρα 99 , 142 , 150 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ,διότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του παραπάνω νομικού προσώπου παρίσταντο και ψήφισαν οι κ.κ. Αραμπατζόγλου Κωνσταντίνος και Αποστολάκης Κωνσταντίνος ενώ είναι συγγενείς πρώτου βαθμού των Αραμπατζόγλου Αντιγόνη και Αποστολάκη Στυλιανού με την οποία απόφαση ανατέθηκαν καθήκοντα υπευθύνων διεύθυνσης της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Η προσφυγή μου είναι νόμιμη και εμπρόθεσμη διότι εγώ πληροφορήθηκα την απόφαση αυτή στις 19/11/2009 οπότε και μου εστάλη με τηλεομοιοτυπία το κείμενο της απόφασης ,όπως αποδεικνύεται από το έγγραφο που σας επισυνάπτω».

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Σάββατο, 26 Μάι 2018

Αρθρογραφία