Λύτινας προς Νίνο

Εκτύπωση

Λύτινας προς Νίνο
 

  • Απάντηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου στον επικεφαλής της Δημοτικής Μειοψηφείας κ.Νίκο Νίνο.

        12/11/09

του Μανώλη
Λύτινα.
Προέδρου Δ.Σ
Σε σχέση με τα περιεχόμενα στο από 29-10-09 έγγραφο του επικεφαλής της Αντιπολίτευσης κ.Νίκου Νίνου και αφορούσε την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, πιστεύω ότι δεν έχει ανακύψει κάποιο νέο στοιχείο προς απάντηση, πέραν των όσων κατά καιρούς έχουμε δει Δημόσια και για τα οποία έχουν δοθεί αρμοδίως απαντήσεις γραπτά ή προφορικά, ιδιαίτερα κατά τις συνεδριάσεις του Οργάνου του οποίου έχω την τιμή να προεδρεύω.

Δεν θα χρειαζόταν γι αυτό καμιά απάντηση από την πλευρά μου αν δεν είχε ως κατάληξη :
"την απειλή για αποχή της μειοψηφίας από τα Δημοτικά Συμβούλια".

Πίστευα και πιστεύω όχι μόνο στον θετικό αλλά και στον αναγκαίο ρόλο των "οργανωμένων μειοψηφιών" στα Δημοκρατικά Όργανα ,μια και η θεσμική υποχρέωση τους για σχεδιασμένες αντιπροτάσεις και ουσιαστικό έλεγχο ,οδηγεί στον πλατύτερο Κοινωνικό Διάλογο και στην πίεση για ταχύτερη υλοποίηση των αποφάσεων αντιμετώπισης των λαϊκών προβλημάτων.

Και επειδή ο θεσμικός ρόλος μου αλλά και ο προσωπικός χαρακτήρας μου, έχουν καθορίσει ως στάση ζωής τον σεβασμό ακόμα και της άδικης κριτικής ,πιστεύω ότι τις απαντήσεις σε τέτοια κείμενα τις δίδουν οι Δημότες μας που είναι και οι ουσιαστικοί ελεγκτές μας:

Οι Δημότες μας λοιπόν που μας παρακολουθούν και που διαβάζουν και ακούν μπορούν να κρίνουν:

  • Αν υπάρχει στον Δήμο μας μια τέτοια Οργανωμένη Αντιπολίτευση
  • Αν είδαν ρεαλιστικές αντιπροτάσεις και ποιες για την επίλυση κάποιου προβλήματος με την στήριξη ενός σεβαστού αριθμού μειοψηφούντων συμβούλων
  • Αν υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από τις όποιες αλλαγές θέσεων ή αρνήσεων συμβούλων της Αντιπολίτευσης
  • Αν τα σωρευμένα προβλήματα οφείλονται στην παρούσα Δημοτική Αρχή ή σε άλλους και ποιους
  • Αν υποβαθμίζεται ή όχι σε κάποιες περιπτώσεις το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου και αν ναι ποιες οι γενεσιουργικές αιτίες και 
  • Αν εν καταλήξει εγκρίνουν αυτά τα πολλά θετικά που βλέπουν να προχωρούν στον Δήμο μας και που έπρεπε να έχουν γίνει τώρα και χρόνια

Ανεξάρτητα όμως από τις όποιες πολιτικές και κοινωνικές απαντήσεις των Συνδημοτών μας οφείλω να απαντήσω σε συγκεκριμένες εκφράσεις ή κατηγορίες που διατυπώνονται αλλά και πάλι με την μορφή  ερωτημάτων

1ον. Η έκφραση που αναφέρεται στο έγγραφο :"απαιτούμε... ." είναι Δημοκρατικό να διατυπώνεται προς τον Πρόεδρο ενός Αιρετού Οργάνου αλλά και κατ επέκταση προς τον Δήμαρχο και την Δημοτική πλειοψηφία που στηρίζει τις διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου ;

2ον. Αν απαξιώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο σε κάποιες περιπτώσεις εξ αιτίας των πολλών θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των πρόχειρων εισηγήσεων των όπως ισχυρίζεται ο κ. Νίνος ,γιατί στις 1.960 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της διετίας 2007-2008 είχαμε 1.894 ομόφωνες και 66 κατά πλειοψηφία και μάλιστα με 8 μόνο από αυτές με συνολική μειοψηφία της Αντιπολίτευσης ; και

3ον. Αν πραγματοποιηθεί η <<απειλή>>, να παραιτηθούν κάποιοι Σύμβουλοι για τους οποιουσδήποτε λόγους, δεν έχει προβλεφθεί θεσμικά η αντιμετώπιση της κατάστασης ώστε να μην υπάρξει κανένα δημοκρατικό αδιέξοδο; 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 19 Ιούν 2018

Αρθρογραφία