Θέμα ωραρίου καταστημάτων!

Εκτύπωση

Θέμα ωραρίου καταστημάτων!

22/10/09

 
του Νίκου
Νίνου*
Κατ αρχήν, δεν αποτελεί πρόβλημα το οποιοδήποτε ωράριο!

     * Πρόβλημα είναι οι οποιεσδήποτε ηχορυπαντικές οχλήσεις
     * Πρόβλημα είναι οι φωνασκίες και ο λοιπές ασχήμιες, που οχλούν  
        και που  ενοχλούν την παλιά πόλη

Εμείς για όλα αυτά δεν λέμε τίποτα, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου, δεν αντιμετωπίσαμε τίποτε, δεν χωροθετήσαμε και δεν οριοθετήσαμε τίποτα.

Δεν πείσαμε κανέναν [και πώς να πείσουμε αφού δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με αυτήν την πλευρά!], για την σοβαρότητα μας, για την οργάνωση, για την ελεγκτική παρουσία μας, για την αποφασιστικότητά μας.
Μας ακολουθεί μια αρνητική ιστορία δεκαετιών και η έλλειψη εμπιστοσύνης των εμπλεκόμενων.
Συνεπώς, όλα συνηγορούν στο ότι «καίμε» και αυτό το θέμα.

Προτείνουμε :

1.  Διάλογο ανοικτό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα.
Διάρκεια αυτής της φάσης 10 μέρες.

Ο διάλογος αυτός υλοποιείται με ανοικτή συνέλευση όλων, όπου, μετά από μικρή εισαγωγή των δημοτικών παρατάξεων, καθένας να καταθέσει τις εμπειρίες του, τις επισημάνσεις του, τις παρατηρήσεις του, τις προτάσεις του, κλπ.

Επίσης, θα μπορούσε να γίνει διάλογος και μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του δήμου, όπου θα αναρτηθούν οι εισηγητικές απόψεις που θα τεθούν στην ανοικτή Συνέλευση, με την μορφή φόρουμ πολιτών-φορέων (επώνυμα και ανώνυμα).
Να σημειωθεί, ότι αυτή η διαδικασία επιβάλλεται από τον ΚΔΚΚ. 

2.  Μετά τον διάλογο, η δημαρχιακή επιτροπή να προβεί στην σύνθεση του «πακέτου» των κανονιστικών αποφάσεων, που θα νομοθετούν και θα θωρακίζουν την καλή λειτουργία στην πόλη, από την παράμετρο της λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Αυτό το «πακέτο» θα δημοσιοποιηθεί  στα τοπικά ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα του δήμου.
Διάρκεια, για την σύνθεση και δημοσιοποίηση του «πακέτου», 20 μέρες . 

3.  Τίθεται μια προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων, επί αυτού του «πακέτου» από όλους (φορείς, φυσικά πρόσωπα κλπ).
Διάρκεια αυτής της φάσης 10 μέρες. 

4.  Όλος ο φάκελος, δηλαδή το «πακέτο» των προτάσεων + τις παρατηρήσεις κλπ, εισέρχονται σε συνεδρίαση της δημαρχιακής επιτροπής, για συζήτηση και απόφαση[δηλαδή πρόταση έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων, προς το δημοτικό συμβούλιο]. Διάρκεια αυτής της διαδικασίας 5 μέρες.

5.  Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει για το «πακέτο» των κανονιστικών αποφάσεων, που θα προτείνει η δημαρχιακή επιτροπή.
Θα τεθεί έναρξη ισχύος, μεταγενέστερη, ώστε να προετοιμασθεί ο δήμος για την αστυνόμευση κλπ.
Διάρκεια αυτής της διαδικασίας 5 μέρες.

6.  Ο δήμος μέσα σε τακτή προθεσμία οφείλει να οργανωθεί για να ανταποκριθεί, με αυστηρότητα, στην υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. 
Διάρκεια αυτής της φάσης 10 μέρες.

Μέσα από αυτή την σοβαρή και όπτιμη διεργασία των 60 ημερών, θα προκύψει το άριστο αποτέλεσμα και μια λύση που θα είναι βιώσιμη και αποδεκτή από όλους, αλλά και (διαδικαστικά) νόμιμη! 

* Ο κ. Νίκος Νίνος είναι
δημοτικός σύμβουλος δήμου Ρεθύμνου
& επικεφαλής της μειοψηφίας στον δήμο


 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Σάββατο, 26 Μάι 2018

Αρθρογραφία