Ερώτηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ καθηγητή κ Ηλία Λαμπίρη σχετικά με το φράγμα στο Πλατύ

Εκτύπωση

                   

Ερώτηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ καθηγητή κ Ηλία Λαμπίρη σχετικά με το φράγμα στο Πλατύ

           ΠΡΟΣ :  Τον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

      

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ
             ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΣΑΡΑ» και «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
             ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

 

Κύριε Υπουργέ,

Η προκήρυξη των μελετών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΣΑΡΑ» και «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ», που χρηματοδοτούνται από τις πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε., στα πλαίσια του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013», δημοσιεύτηκε πρόσφατα στον τοπικό τύπο του Ρεθύμνου. 

 

Κατόπιν αυτού και με δεδομένο ότι δεν υπήρξε  σαφής ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο προς τους τοπικούς φορείς και κατοίκους της περιοχής, για το περιεχόμενο της προμελέτης προκειμένου  να εκφράσουν γνώμη πριν τη σύνταξη της τελικής μελέτης για το αντικείμενο των υπό μελέτη έργων, οι Δήμαρχοι Συβρίτου και Κουρητών Ν. Ρεθύμνου προβληματίζονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, για το εάν τα έργα θα πραγματοποιηθούν όπως είχαν αρχικά συμφωνηθεί με στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου.   

Συνεπώς εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτηματικά και  αμφιβολίες για το κατά πόσο ο τίτλος της μελέτης ικανοποιεί τους παραπάνω Δήμους της π. Επαρχίας Αμαρίου σε ό,τι αφορά την παράλληλη προκήρυξη για τη μελέτη των συγκεκριμένων έργων.

Επιπροσθέτως, σας υπενθυμίζω ότι δεν έχουμε ακόμα λάβει απάντηση στην από 8.10.08 σχετική μας ερώτηση που αφορούσε την αξιοποίηση των νερών του Πλατύ Ποταμού και η οποία περιλάμβανε τις εξής ερωτήσεις:

 

1.      Πρόκειται να τροποποιηθεί η πράξη ένταξης του έργου και η υπό δημοσίευση Διακήρυξη της οριστικής μελέτης, στα πλαίσια της αρχικής συμφωνίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην προμελέτη που είχε εκπονήσει ο ΟΑΔΥΚ και συμφώνησαν οι φορείς της Τ.Α. των Ν. Ηρακλείου και Ρεθύμνου;

 

2.    Με ποιο τρόπο θα καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες περιοχών του νοτιοανατολικού Ρεθύμνου, χωρίς να απαιτούνται αλλεπάλληλες αντλήσεις, που ουσιαστικά ακυρώνουν τη δυνατότητα άρδευσης των εκτάσεων αυτών;

 

3.    Πρόκειται να προβλεφθεί η κατασκευή των κατάλληλων έργων υδροληψίας και εγκατάσταση καθαρισμού νερού για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών, στα Δ.Δ. της Αμπαδιάς, στα οποία το νερό ύδρευσης μεταφέρεται σήμερα με βυτία;


 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

         1. Τι απαντά στις παραπάνω ερωτήσεις;

          

2.    Ποια έργα του Νομού Ρεθύμνου (Δήμοι Συβρίτου, Κουρητών και Λάμπης) περιλαμβάνονται στο τεχνικό δελτίο και στα τεύχη διαγωνισμού ανάθεσης των παραπάνω μελετών;

 

3.    Προτίθεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως φορέας των παραπάνω μελετών, να ενημερώσει τους τοπικούς φορείς και κατοίκους της περιοχής, το περιεχόμενο της προμελέτης προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν γνώμη πριν τη σύνταξη της τελικής μελέτη για το αντικείμενο των υπό μελέτη έργων;

 

4.     Μετά την εκπόνηση των παραπάνω μελετών, θα δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή των έργων που αφορούν την περιοχή του Νομού Ρεθύμνου;

                                                                                     5.12.08

 Ο ερωτών βουλευτής

 Ηλίας Ε. Λαμπίρης


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 23 Μάι 2018

Αρθρογραφία