Δόθηκε παράταση στα Προγράμματα Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Εκτύπωση

Επιδοτούμενα Προγράμματα Νεανικής - Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

17/10/09
του Βασίλη Κασιμάτη

Σύμφωνα με την Α.Π. Οικ.  14923/1675/15-10-2009 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στην πράξη "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών", έως και τις 16/11/2009.

Ετσι λοιπόν έως και τις 16 Νοεμβρίου 2009, θα γίνονται αιτήσεις για τα επιχορηγούμενα προγράμματα της «Νεανικής» και της «Γυναικείας» επιχειρηματικότητας, όπως δημοσιεύθηκε επίσημα από τον Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. - www.eommex.gr -

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων - της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ή γυναίκες επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων & Γυναικών), σε όλους σχεδόν τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν γυναίκες που γεννήθηκαν από 01/01/1954 μέχρι και 31/12/1991, καθώς και νέοι που γεννήθηκαν από 01/01/1970 μέχρι και 31/12/1991 και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2008 έως και τις 4/3/2009.
Η επιχορήγηση των προτάσεων θα ανέλθει στο 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται θα έχουν κατώτατο όριο για επιδότηση τα 30.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο δεν θα υπερβαίνει:
 

  • τα   80.000 για τις εμπορικές επιχειρήσεις
  • τα 100.000 για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού και
  • τα 200.000 για τις επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και 16 Νοεμβρίου 2009

Πως πρέπει να ενεργήσετε:

  1. Ενημερωθείτε αμέσως για την επιλεξιμότητα της επιχείρησης που θέλετε να ιδρύσετε (εάν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα ενίσχυσης).
  2. Δημιουργήστε έναν προϋπολογισμό κόστους με προσφορές (προτιμολόγια) και αιτηθείτε να επιχορηγηθείτε χωρίς να χρειαστεί να κάνετε εκ των προτέρων έναρξη ή δαπάνες.
  3. Επιλέξτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη - εταιρεία για την υποστήριξή σας, σε όλα τα στάδια της αίτησης της επιχορήγησης.

     

« επιστροφή στη κατηγορία Έλλαδα

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 21 Μάι 2018

Αρθρογραφία