Ηλεκτρονικό σύστημα "ΙΜΙ" του Υπουργείου Οικονομικών

Εκτύπωση

Ηλεκτρονικό σύστημα "ΙΜΙ" του Υπουργείου Οικονομικών

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΜΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
     

8/10/09

Εκπρόσωποι των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου συμμετείχαν σήμερα σε ενημερωτική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Νομαρχιακό Μέγαρο, με θέμα το «Πληροφοριακό Σύστημα ΙΜΙ για την Ενιαία Εσωτερική Αγορά: Οδηγία Υπηρεσιών», πρόγραμμα εξειδίκευσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο έχει ενταχθεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου. 

Οι υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων λόγω της θέσεως τους στο ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης έχουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή κανόνων εσωτερικής αγοράς.
Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά ΙΜΙ υλοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη συνεργασία των δημοσίων φορέων και υπηρεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα : http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης έχει ενταχθεί στα πλαίσια του προγράμματος εξειδίκευσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Πληροφοριακό Σύστημα ΙΜΙ για την Ενιαία Εσωτερική Αγορά: Οδηγία Υπηρεσιών» με στόχο την ενημέρωση της νέας εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά- ΙΜΙ, ώστε να υποστηριχτούν τεχνογνωσιακά οι μελλοντικοί χρήστες του Συστήματος.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω ενημερωτικού προγράμματος οι υπηρεσίες της Ν.Α. Ρεθύμνου συμμετείχαν σήμερα στην ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Νομαρχιακό Μέγαρο από τον Δρ. κ. Παρούτη Σπύρο συντονιστή του ηλεκτρονικού συστήματος για την εσωτερική αγορά ΙΜΙ του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να ενημερωθούν και να ενταχθούν ως χρήστες στο ανωτέρω πρόγραμμα υπάλληλοι από όλες τις υπηρεσίες ώστε από τις 28 Δεκεμβρίου 2009 να είναι λειτουργικά και υπηρεσιακά έτοιμες οι υπηρεσίες της Ν.Α. Ρεθύμνου για την έναρξη της κανονικής λειτουργίας του συστήματος.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Παρασκευή, 25 Μάι 2018

Αρθρογραφία