ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Εκτύπωση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

6/10/09

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου - Διεύθυνση Πολιτισμού (ΝΕΛΕ) για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμορφωτικού έτους 2009 προβαίνει σε συμπληρωματική προκήρυξη προκειμένου να προσλάβει επιμορφωτές, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού Λαϊκής Επιμόρφωσης, ΦΕΚ 794/τ.Β?/ 31-12-1985 για τα παρακάτω προγράμματα:

Κατασκευή Κοσμημάτων - Πρώτες Βοήθειες- Αγωγή Υγείας- Μαγειρική -Ζαχαροπλαστική - Κεραμική - Γερμανικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού - Ν.Ε.Λ.Ε., Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα) 2ος όροφος, από 7/10/09 έως 12/10/2009 εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-13.00 προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1)έντυπη αίτηση που παραλαμβάνουν από την υπηρεσία,
2)αντίγραφο τίτλου/ων σπουδών,
3)βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των αναγραφόμενων στο βιογραφικό «βεβαιώσεις: επιμόρφωσης-κατάρτισης, διδακτικής εμπειρίας, γνώση Η/Υ( με πιστοποίηση), ξένων γλωσσών (με πιστοποίηση), συμμετοχή σε συνέδρια ? σεμινάρια, δημοσιεύσεις, συγγραφικού έργου κ.α.»

Η επιλογή των επιμορφωτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Κανονισμού Λαϊκής Επιμόρφωσης και στο με αριθμ. πρωτ.759/26-11-2005 έγγραφο της Γ.Γ.Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 28310-40060 & 28310-40062

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 18 Ιούν 2018

Αρθρογραφία