3η Δεκέμβρη Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Εκτύπωση

3η Δεκέμβρη Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

 

Η 3η Δεκέμβρη αποτελεί ημέρα προώθησης των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, αλλά και ημέρα άσκησης κοινωνικού ελέγχου και κοινωνικής διαμαρτυρίας. Η ημέρα αυτή μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο, ώστε οργανωμένη πολιτεία και αναπηρικό κίνημα της χώρας συντονισμένοι να κάνουμε πράξη τη συμμετοχή, τη διαβούλευση και τον κοινωνικό διάλογο.

Η 3η Δεκέμβρη κάθε έτους έχει καθιερωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων ως Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το Ν.2430/1996, και αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το κίνημα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Ο Νόμος αυτός αναγνώρισε την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και τις οργανώσεις μέλη της και θεσμοθέτησε ουσιαστικά τη θέση της ως κοινωνικού εταίρου της Ελληνικής Πολιτείας για θέματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία.

Στις σημερινές συνθήκες το αναπηρικό κίνημα καλείται να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο αξιοποιώντας τις νέες προκλήσεις και κοινωνικό-πολιτικές εξελίξεις σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στις 12 Μαΐου 2008 τέθηκε σε ισχύ η διεθνής σύμβαση, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ. Μεταξύ των χωρών που υπέγραψαν τη σύμβαση είναι και η Ελλάδα.

Το ΕΣΠΑ, 2007-2013 με αριθμό 16 του γενικού κανονισμού των ταμείων κατοχυρώνεται ρητά η οριζόντια ένταξη της αρχής της μη διάκρισης και του κριτηρίου της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Το άρθρο 21 παρ. 6 του συντάγματος ρητά αναγνωρίζει στα ΑμεΑ το δικαίωμα στην πλήρη και ισότιμη κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική τους συμμετοχή. Ακόμα μια σειρά οδηγιών και κανονισμών της ευρωπαϊκής ένωσης που αφορούν σημαντικούς τομείς της Ζωής των ΑμεΑ.

Τα παραπάνω δεδομένα αποτελούν για το αναπηρικό κίνημα της χώρας μας μεγάλη πρόκληση και αφετηρία στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ισότιμης ένταξης και συμμετοχής των ΑμεΑ σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Το σωματείο ατόμων με αναπηρία Ν.Ρεθύμνης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εθνικού αναπηρικού κινήματος στις σημερινές συνθήκες αγωνίζεται και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μέσα από τη συμμετοχή του στα κεντρικά όργανα (Γενικό Συμβούλιο ΕΣΑμεΑ) στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τα ΑμεΑ και τη διαμόρφωση πολιτικής για την αναπηρία.

Σε τοπικό επίπεδο το σωματείο ΑμεΑ καλείται να διαδραματίσει με μεθοδικότητα πρωταγωνιστικό ρόλο στη προσπάθεια αφύπνισης της Ρεθυμνιώτικης κοινωνίας.

Η πρόσβαση στο φυσικό και στο δομημένο περιβάλλον, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, στην υγεία και στην πρόνοια, σε αγαθά και υπηρεσίες είναι δικαίωμα όλων συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία.

Εμείς το αναπηρικό κίνημα του νόμου μας θέλουμε να αναδείξουμε τις διακρίσεις που βιώνουν καθημερινά σε όλους τους τομείς τα άτομα με αναπηρία. Την έλλειψη εθνικής στρατηγικής αντιμετώπισης των θεμάτων αναπηρίας. Την υποχώρηση του δημοσίου χαρακτήρα υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και ταυτόχρονα την ανάγκη το αναπηρικό κίνημα να γίνει πιο ριζοσπαστικό ασκώντας πίεση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Εμείς το αναπηρικό κίνημα της χώρας μπορούμε να συμβάλλουμε στην αλλαγή της κοινωνίας, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν ως ισότιμοι πολίτες σε αυτήν.

Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον ποιες είναι οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και για το λόγο αυτόν πιστεύουμε ότι συμμετέχοντας οι ίδιοι στη διαδικασία των αλλαγών θα έχουμε αναμφισβήτητα καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι κοινά παραδεκτό ότι η κοινωνία δεν μπορεί να αλλάξει από μόνη της. Αλλάζει μόνο όταν μεγάλες κοινωνικές ομάδες το επιθυμούν.

 

Με εκτίμηση

Το Λ.Σ. του σωματείου ΑμεΑ ατόμων με αναπηρία

Ν.Ρεθύμνης

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Σάββατο, 21 Απρ 2018

Αρθρογραφία