Ο ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Εκτύπωση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

01/10/09

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

Μετά από τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης (ΚΠΣ) διαπιστώνουμε ότι:

-Σήμερα ο αγροτικός τομέας συνεισφέρει κατά 5-6 % στο ΑΕΠ και 11-12% στην απασχόληση (πριν 10 χρόνια περίπου, ήταν 17,5%),  ενώ παίζει σημαντικό ρόλο και σε πολλούς άλλους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας (βιομηχανία τροφίμων, γεωργικών εφοδίων, ζωοτροφών, συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, οικολογική ισορροπία κλπ).

- Ήδη, η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ στην Ελλάδα, οδηγεί σε μείωση της αγροτικής παραγωγής (αμπέλι-ελιά-κτηνοτροφία) και επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

- Διεθνώς, οι τάσεις είναι η μείωση της κρατικής στήριξης του αγροτικού τομέα και η έκθεση στο διεθνή ανταγωνισμό, η αντιμετώπιση της διατροφής με καθαρά χρηματιστηριακά κριτήρια , και η συγκεντροποίηση σε μεγάλες πολυεθνικές και μονοπωλιακές εταιρείες τόσο των γεωργικών εφοδίων, όσο και των τροφίμων.

- Χωρίς να παραγνωρίζεται η αναγκαιότητα και η συμβολή των επιδοτήσεων στη διαμόρφωση του αγροτικού εισοδήματος και στην άσκηση υγιούς αγροτικής πολιτικής για στροφή σε αποδοτικές καλλιέργειες και δράσεις στον αγροτικό τομέα (ποιότητα, υποδομές, περιβάλλον-, εκπαίδευση κλπ), υπάρχει έντονη αμφισβήτηση στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν (85% για τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών και μόνο 15% για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής).

Σαφώς λοιπόν οι επιδοτήσεις χωρίς παράλληλη γεωργική ανάπτυξη, στην πραγματικότητα δεν είναι «φιλοαγροτική» πολιτική, αλλά αναπαράγουν ένα ξεπερασμένο και μη αποδοτικό πρότυπο λειτουργίας της αγροτικής οικονομίας και συντηρούν την εξάρτηση του αγροτικού εισοδήματος από πηγές εκτός της παραγωγικής σφαίρας.

Εξάλλου, είναι γεγονός η δραστική μείωση των επιδοτήσεων , ενώ έχουμε μπροστά μας και το 2013, που όπως εξαγγέλλεται πολλά θα αλλάξουν προς το χειρότερο.

- Το αγροτικό πρόβλημα είναι πολιτικό. Τα κόμματα εξουσίας μέχρι τώρα απέδειξαν ότι δεν είναι σε θέση να το αντιμετωπίσουν, γιατί κυρίως είναι ανίκανα να θίξουν στο ελάχιστο τα κακώς κείμενα στον αγροτικό τομέα, επειδή δεν αντέχουν το περίφημο "πολιτικό κόστος". Η αγροτική πολιτική στη χώρα μας, έχει ταυτιστεί με την εκταμίευση πόρων από την Ε.Ε. και κατά κανόνα δεν έχει κανένα αναπτυξιακό προσανατολισμό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.     ΜΕΙΩΣΗ-ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Α. Δημιουργία ομάδων παραγωγών και υποστήριξή τους που είναι και αναγκαίες και επιδοτούμενες από ευρωπαϊκά προγράμματα και ομαδικών καλλιεργειών για μείωση του κόστους παραγωγής και πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες διάθεσης των αγροτικών προϊόντων 

Β. Να δοθεί βάρος και σοβαρά κίνητρα στην ανανέωση της ηλιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού και μέσω του προγράμματος των Νέων Γεωργών και με άλλα μέτρα (π.χ. πρώτης κατοικίας).

Γ. Αξιοποίηση των προγραμμάτων του αγροτικού χώρου (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης), με συχνότητα προκηρύξεων, μείωση γραφειοκρατίας, έγκαιρες πληρωμές.

Δ. Τυποποίηση και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων

Ε. Αλλαγή του τρόπου καταβολής των επιδοτήσεων όπως προτείνει και το ΓΕΩΤΕΕ και εξάλειψη του φαινομένου των πελατειακών σχέσεων.

Ζ. Ενεργοποίηση συλλογικών φορέων αγροτών (Συνεταιρισμοί, Ενώσεις σε επίπεδο Νομού, Τριτοβάθμιες Ενώσεις- ΠΑΣΕΓΕΣ , Αγροτικών συλλόγων με ενεργό και καθοριστικό ρόλο σε όλο το φάσμα των αγροτικών δραστηριοτήτων.

2.     ΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (Βιολογικά, ΠΟΠ, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης)

3.     ΣΟΒΑΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4.     ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.     ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

6.     ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΜΗΤΡΩΑ

7.     ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

8.     ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.

9.     ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

10.ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

11.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΧΑΡΟΥΠΙΑ-ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ-ΚΙΤΡΙΑ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ και ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ)

12.ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΩΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (μικρά φράγματα, αναβαθμίδες, λιμνοδεξαμενές, όχι υδροβόρες καλλιέργειες κλπ).

13.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗΣ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

Επισήμανση

- Οι κύριες καλλιέργειες της περιοχής (ελιά-αμπέλι) και η αιγοπροβατοτροφία μπορούν σχετικά εύκολα να μετατραπούν σε βιολογικές και λόγω του παραδοσιακού ακόμη τρόπου παραγωγής τους και λόγω των γενικότερων συνθηκών (κλιματικών, μη εκτεταμένης μόλυνσης του περιβάλλοντος, συμπληρωματικής δράσης τους επί αιώνες πχ κοπριά στις καλλιέργειες, υποπροϊόντα ελιάς-αμπελιού στα ζώα). 

ΣΥΡΙΖΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 21 Μάι 2018

Αρθρογραφία