Η Όλγα για τα έργα στο Πλατύ ποταμό

Εκτύπωση

Η Όλγα για τα έργα στο Πλατύ ποταμό


Η Βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας κ. Όλγα Κεφαλογιάννη εκφράζει την ικανοποίηση της για την προκήρυξη των μελετών, που αφορούν στην αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του Πλατύ Ποταμού Αμαρίου.

Οι μελέτες, οι οποίες προκηρύχθηκαν ταυτόχρονα στο πλαίσιο του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 ? 2013»,  περιγράφουν στο αντικείμενο τους όλα τα έργα για την κατά απόλυτη προτεραιότητα άρδευση 45.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στους Δήμους Συβρίτου, Κουρητών και Λάμπης, το κυρίως φράγμα Πλατύ και τον αγωγό μεταφοράς από το πλεονάζον νερό για τον εμπλουτισμό του Φράγματος Φανερωμένης Ηρακλείου.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά το Νομό Ρεθύμνου αναφέρεται το μεγάλο φράγμα, όλα τα δίκτυα άρδευσης, τις απαιτούμενες δεξαμενές αποθήκευσης νερού, την κατασκευή μικρού φράγματος στο Γερακάρι Αμαρίου καθώς και εναλλακτικά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών στο Γερακάρι και στη Σχολή Ασωμάτων

Αναλυτικότερα η μελέτη με τίτλο «Προμελέτη και οριστική μελέτη φράγματος Πλατύ Νομού Ρεθύμνου και οριστική μελέτη αγωγού μεταφοράς νερού στη Μεσσαρά» έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση της προμελέτης και της οριστικής μελέτης του φράγματος  - Ταμιευτήρα Πλατύ Νομού Ρεθύμνου και της οριστικής μελέτης του αγωγού μεταφοράς νερού στη Μεσσαρά. Επίσης στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται και η εξέταση της κατασκευασιμότητας του Φράγματος Γερακαρίου επί του χειμάρρου Λυγιώτη και εναλλακτικά των δύο λιμνοδεξαμενών Γερακαρίου και Σχολής Ασωμάτων, σύμφωνα με τις σχετικές προμελέτες. Για το σκοπό αυτό θα γίνει γεωλογική διερεύνηση της περιοχής του φράγματος Γερακαρίου και της λεκάνης κατάκλισης και σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων θα εκπονηθεί οριστική μελέτη του  φράγματος κατόπιν εντολής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων για το φράγμα θα προωθηθεί η μελέτη των δύο λιμνοδεξαμενών.

Θα κατασκευαστεί λοιπόν είτε το Φράγμα Γερακαρίου είτε οι δύο λιμνοδεξαμενές στον Δήμο Συβρίτου, έργα για τα οποία αναίτια έχει προκληθεί αναστάτωση και διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Σε ό,τι αφορά τη μελέτη με τίτλο «Προμελέτη και οριστική μελέτη αρδευτικών και λοιπών δικτύων αξιοποίησης φράγματος πλατύ νομού Ρεθύμνου» περιλαμβάνει την εκπόνηση της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης για την κατασκευή των αρδευτικών και λοιπών δικτύων σε έκταση 45.000 στρεμμάτων εντός των ορίων της υδρολογικής λεκάνης Πλατύ και εντός των ορίων των Δήμων Συβρίτου, Κουρητών και Λάμπης για την αξιοποίηση των νερών του Φράγματος. Η μελέτη περιλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής των αρδευτικών και λοιπών δικτύων, των δεξαμενών, των αντλιοστασίων με την εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνητικών εργασιών και εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών, όπως τοπογραφικών, γεωλογικών, γεωργικών, περιβαλλοντικών, γεωργοτεχνικής και οικονομικής.

Και σε αυτή τη μελέτη αναφέρεται, ότι για τις περιοχές δυτικά του φράγματος Πλατύ καθώς και εκατέρωθεν και βόρεια, διερευνάται εναλλακτικά η άρδευση μέρους των υψηλών ζωνών από το Φράγμα Γερακαρίου ή τις δύο λιμνοδεξαμενές.

Πρόκειται λοιπόν για το μεγαλύτερο έργο, που έχει μέχρι σήμερα προβλεφθεί για το νομό Ρεθύμνου, το οποίο μάλιστα έρχεται μετά από ανατροπή του αρχικού σχεδιασμού, ο οποίος έγινε το 2002 και προέβλεπε την εκτροπή του Πλατύ για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα της Μεσσαράς και παροχή αντισταθμιστικών οφελών για το νομό Ρεθύμνου με άρδευση μόλις 8.000 στρεμμάτων γης στο Αμάρι!

Το έργο γίνεται πρώτα για το Ρέθυμνο και η χρηματοδότηση του είναι εξασφαλισμένη καθώς έχει λάβει όλες τις εγκρίσεις από την Ελληνική Κυβέρνηση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΣΠΑ.

Η κ. Κεφαλογιάννη επισημαίνει, ότι η προκήρυξη των μελετών δίδει οριστική απάντηση σε όποια αγωνία εκφράστηκε για το έργο, κυρίως δε στην παραφιλολογία που τεχνηέντως αναπτύχθηκε και αποπροσανατόλισε την κοινή γνώμη από την ουσία του έργου και τα πραγματικά γεγονότα.

Άλλωστε το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι στη διάθεση κάθε πολίτη μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Βουλευτής του νομού δηλώνει για ακόμα μία φορά, ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση του έργου αυτού και καλεί του φορείς σε συνεργασία για να επιτευχθούν και άλλα αντίστοιχα μεγάλα έργα για το νομό μας.


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 23 Μάι 2018

Αρθρογραφία