ΗΡΑΚΛΕΙΟ : Συνέντευξη Τύπου του κ. Γ. Σουφλιά για τη δημοπράτηση του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου

Εκτύπωση

Συνέντευξη Τύπου του  κ. Γ. Σουφλιά για τη δημοπράτηση του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου

Για τη δημοπράτηση του Έργου «Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι (Πεδιάδος) και Οδικές συνδέσεις αυτού», ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ δήλωσε σε συνέντευξη τύπου, που δόθηκε στις 01/09/2009, τα παρακάτω:

"Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι σήμερα,  δημοπρατούμε το Νέο Διεθνή Αερολιμένα του Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι (Πεδιάδος). Ήδη στάλθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς δημοσίευση η διακήρυξη για τη διενέργεια του Διαγωνισμού.

Το Νέο Αεροδρόμιο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης», το οποίο έχει από ετών εξαντλήσει τα όρια της χωρητικότητας και λειτουργικότητας των εγκαταστάσεών του. Με την έναρξη λειτουργίας του νέου Αερολιμένα, ο υφιστάμενος αερολιμένας στο Ηράκλειο θα κλείσει οριστικά.

Η κατασκευή του Νέου Αερολιμένα εξασφαλίζει την άνετη εξυπηρέτηση σε περισσότερους από 5,5 εκατ. μέχρι και 10 εκατ. επιβατών το χρόνο. Επισημαίνω, ότι η γενικότερη σημασία του νέου αυτού έργου είναι κομβική όχι μόνο για την παραπέρα ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων στην Κρήτη αλλά και για την εθνική μας παρουσία στις αερομεταφορές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Σημειώνω δε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στα Τεύχη του Διαγωνισμού, προβλέπονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αρμονική ένταξη του Αεροδρομίου στο ιστορικό, πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον της Κρήτης.

Το πολυσήμαντο αυτό έργο υποδομής θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με το σύστημα της Σύμβασης Παραχώρησης. Το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει την πλειοψηφία στο επιχειρηματικό σχήμα που θα αναλάβει την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, (Παραχωρησιούχος), με ποσοστό συμμετοχής 55%.

Ο Χρόνος Παραχώρησης ορίστηκε σε 35 χρόνια (στα οποία περιλαμβάνεται και η περίοδος κατασκευής) και το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο εκτιμάται ότι θα παραδοθεί προς χρήση προ της τουριστικής περιόδου του 2015.

Το Ποσοστό Συμμετοχής του Δημοσίου στην Εταιρεία του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου, όπως είπα θα είναι 55% (όσο και αυτό του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος).

Με συνολικό κόστος περίπου 1 δισ. ευρώ η μέγιστη Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου ορίστηκε στα 220 εκατ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές και αποτελεί διαγωνιστικό μέγεθος (επομένως, μπορεί να μειωθεί με τις προσφορές των διαγωνιζομένων).

Το Δημόσιο εξαντλεί τις οικονομικές υποχρεώσεις του με την παραπάνω Χρηματοδοτική Συμβολή. Δηλαδή ο Ιδιώτης, παρά το ότι θα συμμετέχει στην εταιρεία με 45%, αναλαμβάνει πέραν των 220 εκατ. ευρώ όλο το κόστος μελέτης-κατασκευής που απαιτείται, με ίδια κεφάλαια και δάνεια, και μάλιστα χωρίς την παραμικρή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Θυμίζω ότι στις 27 Μαΐου του 2008 είχα ανακοινώσει στο Ηράκλειο ότι αναλάβαμε στο ΥΠΕΧΩΔΕ την ευθύνη της κατασκευής του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα της Κρήτης και στις 24 Φεβρουαρίου 2009 παρουσίασα τα βασικά στοιχεία του μεγάλου αυτού έργου υποδομής, το οποίο θα συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη των αερομεταφορών και της Οικονομίας του Ηρακλείου, της Κρήτης αλλά και της χώρας γενικότερα...

...Μελετήσαμε και σχεδιάσαμε ένα σύγχρονο Αεροδρόμιο, πολύ υψηλών προδιαγραφών σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα, τη λειτουργικότητα και το επίπεδο εξυπηρέτησης που θα προσφέρει. Ένα Αεροδρόμιο ανταγωνιστικό και εμπορικά ικανό να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς όπου απευθύνεται. Προσανατολισμένο στην ικανοποίηση των ειδικών απαιτήσεων της κίνησης της Κρήτης, αλλά και ικανό να αποτελέσει μελλοντικά πόλο έλξης νέων μορφών μετακίνησης, πέραν της εποχιακής τουριστικής αεροπορικής κίνησης.

Με το Αεροδρόμιο θα κατασκευαστεί και ένας νέος Οδικός Άξονας που θα συνδέει το Νέο Αεροδρόμιο με τον ΒΟΑΚ, στην περιοχή της Χερσονήσου, και με τον οδικό άξονα Ηράκλειο -Αρκαλοχώρι - Βιάννος, στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, με δυνατότητα επέκτασης και σύνδεσης με το ΝΟΑΚ.

Σχεδιάσαμε ένα διεθνή  διαγωνισμό σε μία φάση, χωρίς ενδιάμεση προεπιλογή. Η διαδικασία επιλογής είναι διαφανής, αντικειμενική, ανταγωνιστική και διασφαλίζει τόσο το Δημόσιο Συμφέρον όσο και την ευρωστία του νέου Αεροδρομίου.

Ο χρόνος κατάθεσης των προσφορών ορίστηκε για τις 09/02/2010 και εάν δεν υπάρξουν σοβαρά προβλήματα με ενστάσεις, μας επιτρέπει μέσα στο Α Εξάμηνο του 2010 να ανακηρύξουμε τον Ανάδοχο, ο οποίος θα αποτελέσει τον μειοψηφικό Εταίρο του Δημοσίου στο νέο Αεροδρόμιο. Με βάση το σχεδιασμό μας, εκτιμούμε ότι το αργότερο έως το 2015 θα ξεκινήσει η λειτουργία του Αεροδρομίου.

Όσον αφορά το αντικείμενο του Έργου, αυτό περιλαμβάνει:

A) Όλες τις απαραίτητες, κατασκευές υποδομών, κτηρίων και τον εξοπλισμό για τη λειτουργία ενός σύγχρονου Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου. Το Νέο Αεροδρόμιο χωροθετείται σε επαφή με το υπάρχον Στρατιωτικό Αεροδρόμιο στο Καστέλλι Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου και θα λειτουργεί παράλληλα με αυτό, χωρίς η λειτουργία του ενός να επηρεάζει τη λειτουργία του άλλου.

B) Την κατασκευή των οδικών προσβάσεων σύνδεσης του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου με τον ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα,
 • του νέου κλειστού αυτοκινητοδρόμου, μήκους 18 χλμ. περίπου, διατομής 2 Λωρίδων ανά κατεύθυνση, με διαχωριστικό ασφαλείας τύπου New Jersey για τη σύνδεση του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου με τον ΒΟΑΚ στην περιοχή της Χερσονήσου με νέο ανισόπεδο κόμβο,
 • της σύνδεσης με το εν λειτουργία οδικό δίκτυο της περιοχής με ανισόπεδους κόμβους,
 • τη σύνδεση με το ΝΟΑΚ με οδικό άξονα, μήκους 6 χλμ. περίπου, διατομής 1 Λωρίδας ανά κατεύθυνση και Λωρίδα πολλαπλών χρήσεων.

Οι μελέτες θεμελιώθηκαν σε πρόσφατες τοπογραφικές αποτυπώσεις και γεωλογικές έρευνες και περιλαμβάνουν:

 • Τον σχεδιασμό του Νέου Αεροδρομίου με όλα τα αναγκαία έργα υποδομής και ανωδομής, (Πολιτικού Μηχανικού, Υδραυλικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) στην προβλεπόμενη έκταση των 6.000 στρεμμάτων.
 • Την οδοποιία του νέου οδικού άξονα Χερσονήσου - Αεροδρομίου - Αρκαλοχωρίου.

O σχεδιασμός του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου υπερκαλύπτει τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές όσον αφορά την προσβασιμότητα, τη λειτουργικότητα, το επίπεδο και την ευκολία εξυπηρέτησης. Το Αεροδρόμιο κατά την έναρξη της λειτουργίας του θα περιλαμβάνει, μεταξύ πολλών άλλων, και τα εξής:

 • Διάδρομο προσαπογειώσεων μήκους 3.800 μ. για την υποδοχή και μεγαλύτερων αεροσκαφών, τόσο των σημερινών, όσο και των προβλεπόμενων στο ορατό μέλλον.
 • Παράλληλο βοηθητικό διάδρομο προσαπογειώσεων, δηλαδή τροχόδρομο, με χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή του για προσαπογειώσεις αεροσκαφών κατά τις περιόδους που θα απαιτείται συντήρηση του διαδρόμου.
 • Σχεδιασμό της πίστας, ο οποίος ελαχιστοποιεί τις διανυόμενες αποστάσεις των αεροσκαφών κατά την τροχοδρόμησή τους και συνακόλουθα ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση στο περιβάλλον των όμορων δήμων και οικισμών.
 • Σχεδιασμό της πίστας των αεροσκαφών που θα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη εξυπηρέτησή τους.
 • Σύγχρονο Βιοκλιματικό κτήριο αεροσταθμού σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διανυόμενες αποστάσεις για τους επιβάτες.
 • Κυλιόμενους διαδρόμους για όλους τους επιβάτες, όταν οι αποστάσεις διάνυσης υπερβαίνουν εντός του αεροσταθμού τα 250 μέτρα.
 • Σκιασμένους χώρους στάθμευσης οχημάτων εντός του Αεροδρομίου.
 • Πρόβλεψη περιοχής ανάπτυξης εμπορικών δραστηριοτήτων δίπλα στο Αεροδρόμιο, η οποία θα τονώσει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα και την αγορά εργασίας της ευρύτερης περιοχής.

Αυτά αποτελούν ορισμένα από τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που υποχρεωτικά θα υπάρχουν στο νέο Αεροδρόμιο κατά την Έναρξη της Λειτουργίας του. Το Αεροδρόμιο, όμως, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, καθώς η κίνηση των αεροσκαφών και επιβατών θα αυξάνει.

Η εταιρεία του Αεροδρομίου θα είναι από τη Σύμβαση υποχρεωμένη να προβαίνει σε επεκτάσεις των εγκαταστάσεων και κτηρίων του αεροδρομίου ώστε σε κάθε χρονική στιγμή να ικανοποιεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΥΠΑ και των Διεθνών Οργανισμών, την κίνηση του Αεροδρομίου. Οι επεκτάσεις αυτές θα υλοποιούνται χωρίς να επηρεάζεται η συνεχής, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του Αεροδρομίου.

Σήμερα εκτιμάται ότι το συνολικό έργο στην πλήρη ανάπτυξή του θα υπερβεί το 1 δισ. ευρώ. Το γεγονός ότι το έργο γίνεται με το σύστημα της Σύμβασης Παραχώρησης, σημαίνει για την Κρήτη και την Εθνική Οικονομία μια σημαντικότατη εισροή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, με όλες τις προφανείς πολλαπλασιαστικές αναπτυξιακές και οικονομικές επιπτώσεις. Παράλληλα η κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου θα συμβάλλει αποφασιστικά στην τόνωση της απασχόλησης, αφού:

 • Κατά την περίοδο κατασκευής θα δημιουργηθούν περίπου 1.000 άμεσες θέσεις εργασίας για διάστημα 5 ετών και
 • Κατά την περίοδο λειτουργίας του Αεροδρομίου θα δημιουργηθούν πάνω από 2.500 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Αεροδρόμιο και τις υποστηρικτικές δραστηριότητές του.

Σημειώνω ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις αφορούν τη δημιουργούμενη άμεση απασχόληση από το έργο που θα κατασκευαστεί. Πέρα από αυτή το έργο θα συμβάλλει και έμμεσα στη δημιουργία πρόσθετων και έμμεσων θέσεων εργασίας, όπως συμπεραίνει πρόσφατη μελέτη του 2008, της γνωστής ως IATA, για τις επιπτώσεις στην απασχόληση των αεροδρομίων.

Επισημαίνω με έμφαση ότι η κατάργηση του υφιστάμενου Αεροδρομίου θα προσφέρει μια τεράστια περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής της Αλικαρνασσού, του Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής: Θα αποδεσμευτεί υπέρ των τοπικών κοινωνιών μια μεγάλη έκταση, 2.780 στρεμμάτων, με αξία πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράγματι με την απομάκρυνση του σημερινού Αεροδρομίου δημιουργείται ένας μοναδικού κάλλους ενιαίος παραθαλάσσιος χώρος. Πρέπει δε να μελετηθεί συνολικά η ανάπλαση και η αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής, η οποία διαθέτει, σπάνια για τη νοτιοανατολική Μεσόγειο, φυσικά και περιβαλλοντικά προσόντα.

Δεδομένου ότι η κυριότητα της έκτασης αυτής ανήκει στο Δημόσιο (70% Γ.Ε.Α. και 30% Υ.Π.Α.), οι κατευθύνσεις για την ανάπλαση και την αξιοποίησή της πρέπει να αποφασιστούν, βάσει μελέτης, από ολιγομελή επιτροπή με εκπροσώπους των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Μεταφορών, ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και των Δήμων Ηρακλείου και Αλικαρνασσού. Βάσει των κατευθύνσεων αυτών, θα εκπονηθούν στη συνέχεια οι αναγκαίες μελέτες για τον προσδιορισμό της βέλτιστης λύσης προς όφελος της πόλης της Αλικαρνασσού, του Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα.

Υπενθυμίζεται ότι για το έργο αυτό συγκροτήθηκε και λειτουργεί συστηματικά Ομάδα συντονισμού των δράσεων, υπό την αιγίδα του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), εξειδικευμένων και έμπειρων συμβούλων, στην οποία συμμετέχουν στελέχη που έχουν ασχοληθεί με πολλά έργα παραχωρήσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά και πολλά διεθνή αεροδρόμια περιλαμβανομένου και του Ελ. Βενιζέλος. Στην ομάδα αυτή ανέλαβε καθήκοντα εξειδικευμένου Τεχνικού Συμβούλου, διεθνούς κύρους εμπειρογνώμονας, ειδικός στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και διοίκηση έργων αεροδρομίων, (James Kameer).

Θέλω να τονίσω με έμφαση ότι, όπως έγινε ο σχεδιασμός του έργου, επιτύχαμε, πέρα από την λειτουργικότητα του Νέου Αεροδρομίου, και τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξής του στο μέλλον να καλύψουμε και τους ακόλουθους δέκα (10) μείζονες στόχους:

Να μη θιγούν ούτε κατ? ελάχιστο τα όρια των οικισμών που γειτνιάζουν με το Αεροδρόμιο.

Να εξασφαλιστεί η εύκολη, γρήγορη και ασφαλής προσπέλαση στο Νέο Αεροδρόμιο: Με το νέο οδικό άξονα, που θα κατασκευαστεί με χαρακτηριστικά αυτοκινητοδρόμου (κλειστός, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με διαχωριστική νησίδα ασφαλείας, κ.λπ.), επιτυγχάνεται η ασφαλής και ταχεία πρόσβαση τόσο των βόρειων περιοχών της Κρήτης, όσο και των νότιων.

Να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Αεροδρόμιο.

Να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το θέμα της ποιότητας του αέρα πάνω από το Αεροδρόμιο.

Να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το θέμα του θορύβου από τη λειτουργία του Αεροδρομίου: Στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε αναλυτικό μοντέλο προσομοίωσης θορύβου για την περιοχή γύρω από το Αεροδρόμιο, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, την οποία το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 13586/724 (ΦΕΚ384/Β/28-3-2006)...

Να προβλεφθεί και να θεσμοθετηθεί έγκαιρα η ορθολογική χωροταξική οργάνωση της ευρύτερης περιοχής του Αεροδρομίου. Έγινε ήδη η τροποποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου, το οποίο και κάλυψε την περιοχή του Αρκαλοχωρίου (ΦΕΚ 244 ΑΑΠ/29.05.2009). Ακολουθούν άμεσα.
 •  Η εκπόνηση Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης για την πρόβλεψη των χωρικών επιπτώσεων του Αεροδρομίου και τη θεσμοθέτηση των αναγκαίων χρήσεων γης.
 • Η εκπόνηση ΣΧΟΑΠ για τους Δήμους Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελλίου.

Ξεκινάει άμεσα η διαδικασία εκπόνησης κτηματολογίου και η κήρυξη των απαλλοτριώσεων για την κατασκευή του Αεροδρομίου και των Οδικών συνδέσεων. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις των εκτάσεων που θα  απαλλοτριωθούν για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου ισχύει ο Νόμος 3555/2007, βάσει του οποίου η προεκτίμηση της αξίας γίνεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Η εκτίμηση αυτή γίνεται με βάση την πραγματική αγοραία αξία των ακινήτων και όχι με το αντικειμενικό σύστημα αξιών.

Να αντιμετωπιστούν με πλήρη επιτυχία τα σημαντικά για την περιοχή θέματα (α) αντιπλημμυρικής προστασίας, (β) προστασίας της υδροφορίας και (γ) επεξεργασίας και διαχείρισης των λυμάτων του Αεροδρομίου, των νέων συναφών δραστηριοτήτων και των πέριξ οικισμών: Για το σκοπό αυτό έγιναν αντίστοιχες μελέτες και προσδιορίστηκαν οι λύσεις με τις οποίες:
 1. Διασφαλίζεται πλήρως η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής. Διατηρούνται ανοιχτά τα δύο υφιστάμενα ρέματα (Μπαμπουλάνη και Θραψανού-Βόνης), στα οποία οδηγούνται όλα τα όμβρια.
 2. Προστατεύεται πλήρως και επιπλέον ενισχύεται η υδροφορία της περιοχής: Συγκεκριμένα εξοικονομούνται υδάτινοι πόροι της περιοχής διότι το πράσινο του χώρου των 6.000 στρεμμάτων του Αεροδρομίου, θα αρδευτεί από τα νερά της βιολογικής επεξεργασίας του Αεροδρομίου και των πέριξ οικισμών. Επισημαίνεται εδώ ότι το Νέο Αεροδρόμιο θα υδρευθεί από γεωτρήσεις που ήδη χρησιμοποιούνται για την ύδρευση Ηρακλείου και καλύπτουν τις ανάγκες του σημερινού Αεροδρομίου του Ηρακλείου. Εξάλλου η επάρκεια ύδρευσης του Ηρακλείου εξασφαλίζεται από το Φράγμα Αποσελέμη.
 3. Οι εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού των λυμάτων του Αεροδρομίου θα επεξεργάζονται και τα λύματα όλων των πλησίον οικισμών και συγκεκριμένα του Θραψανού, του Αρχάγγελου, του Γαλεργιανού, του Σκλαβενοχωρίου, του Ευαγγελισμού, του Λιλιανού, της Αγίας Παρασκευής και των Ρουσοχωρίων. Στις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου περιλαμβάνεται και η κατασκευή των έργων μεταφοράς των λυμάτων των πιο πάνω οικισμών προς τις εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού του Αεροδρομίου.
Να γίνει σεβαστό το περιβάλλον και η ιστορία της Κρήτης: Με βάση ειδική εκπονηθείσα μελέτη, προσδιορίστηκαν οι αναγκαίες αρχιτεκτονικές και περιβαλλοντικές προσεγγίσεις που διασφαλίζουν την αναγνωρισιμότητα του Νέου Αεροδρομίου ως κύριας πύλης εισόδου στην Κρήτη και την αβίαστη ένταξη του στο ιστορικό, πολιτιστικό, φυσικό και δομημένο περιβάλλον της και της περιοχής του Καστελλίου.  Ειδικότερα, οι προσεγγίσεις αυτές αναφέρονται στα μορφολογικά χαρακτηριστικά, στους απαραίτητους συμβολισμούς, στη βιοκλιματική απόδοση, στη φύτευση, στα οικοδομικά υλικά και χρώματα, κ.λπ. τουαεροσταθμού και της ευρύτερης υποδομής τουΑεροδρομίουκαι θα αποτελέσουν μέρος των κρίσιμων προδιαγραφών του έργου.  Αυτό το θέμα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και γι? αυτό ζήτησα να γίνει αυτή η μελέτη. Δεν θέλω να έχουμε πάλι τα αποτελέσματα του Αεροδρομίου της Αθήνας («Ελευθέριος Βενιζέλος»), όπου, όταν κάποιος προσγειωθεί, δεν είναι δυνατό να καταλάβει ότι έφθασε και βρίσκεται στην Ελλάδα.

Να εξασφαλιστούν αντισταθμιστικοί πόροι για τους όμορους δήμους: Με ειδική συμβατική ρύθμιση, η εταιρεία του Αεροδρομίου υποχρεώνεται να σχηματίζει ειδικό αποθεματικό που αντιστοιχεί στο 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών της (εξαιρουμένου του τέλους αναχωρούντων επιβατών), που θα διατίθεται, με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στους όμορους δήμους ως πρόσθετο αντισταθμιστικό όφελος.

Είμαι βέβαιος ότι, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το έργο, έχουν αντιληφθεί όλοι πόσο καλή ήταν η προετοιμασία του και την επιτυχία στην αντιμετώπιση των πολλών θεμάτων που συναρτώνται με την υλοποίησή του. Μετά την εμπειρία του Αεροδρομίου στην Αθήνα η προετοιμασία του διαγωνισμού του Αεροδρομίου στο Καστέλλι είναι πολύ πιο «δουλεμένη». Εκτιμώ δε ότι το γεγονός αυτό θα συμβάλλει όχι μόνο στην επιτυχία του διαγωνισμού αλλά κυρίως στο επιδιωκόμενο τελικό επιχειρησιακό, λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου για την Κρήτη και την Ελλάδα..."


 


« επιστροφή στη κατηγορία Ηράκλειο

Σημειρινή ημερομηνία Κυριακή, 27 Μάι 2018

Αρθρογραφία