Απάντηση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης σε ερώτημα του κ. Λαμπίρη σχετικά με την αξιοποίηση υδάτων του Πλατύ Ποταμού

Εκτύπωση

Απάντηση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης σε ερώτημα του κ. Λαμπίρη σχετικά με την αξιοποίηση υδάτων του Πλατύ Ποταμού

Ερώτηση είχε καταθέσει στις 22.06.09 ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ρεθύμνου, καθηγητής Ηλίας Λαμπίρης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την αξιοποίηση Υδάτων Πλατύ Ποταμού. Ο κ. Λαμπίρης έθετε για τρίτη κατά σειρά φορά (είχαν προηγηθεί δύο σχετικές ερωτήσεις, αναπάντητες από τον Υπουργό) τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Πρόκειται να τροποποιηθεί η πράξη ένταξης του έργου και η υπό δημοσίευση διακήρυξη της οριστικής μελέτης, στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην προμελέτη που είχε εκπονήσει ο ΟΑΔΥΚ και συμφώνησαν οι φορείς της Τ.Α. των Ν. Ηρακλείου και Ρεθύμνου;
  2. Με ποιο τρόπο θα καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες περιοχών του νοτιοανατολικού Ρεθύμνου, χωρίς να απαιτούνται αλλεπάλληλες αντλήσεις, που ουσιαστικά ακυρώνουν τη δυνατότητα άρδευσης των εκτάσεων αυτών;
  3. Πρόκειται να προβλεφθεί η κατασκευή των κατάλληλων έργων υδροληψίας και εγκατάσταση καθαρισμού νερού για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών, στα Δ.Δ. της Αμπαδιάς, στα οποία το νερό ύδρευσης μεταφέρεται σήμερα με βυτία;
  4. Ποια έργα του Νομού Ρεθύμνου (Δήμοι Συβρίτου, Κουρητών και Λάμπης) περιλαμβάνονται στο τεχνικό δελτίο και στα τεύχη διαγωνισμού ανάθεσης των παραπάνω μελετών;
  5. Προτίθεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως φορέας των παραπάνω μελετών, να ενημερώσει τους τοπικούς φορείς και κατοίκους της περιοχής, για το περιεχόμενο της προμελέτης, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν γνώμη πριν τη σύνταξη της τελικής μελέτης για το αντικείμενο των υπό μελέτη έργων;
  6. Μετά την εκπόνηση των παραπάνω μελετών, θα δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή των έργων που αφορούν την περιοχή του Νομού Ρεθύμνου;
  7. Προτίθεται να ανταποκριθεί στα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής και του Δημάρχου Κουρητών, όπως αυτά διατυπώθηκαν στο υπόψη υπόμνημα και στο με αριθμό 1984/18-06-09 έγγραφο του Δήμου Κουρητών, του οποίου είναι αποδέκτης;
Σε απάντηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απέστειλε το με αριθμό 124/30.07.09 έγγραφο, στο οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι τα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής και του Δημάρχου Κουρητών αποτελούν αντικείμενο της μελέτης και σε κάθε περίπτωση οι απόψεις των τοπικών φορέων αξιολογούνται και λαμβάνονται υπόψη.

Το σχόλιο του βουλευτή Ρεθύμνου κ. Ηλία Λαμπίρη, ήταν ότι - όπως και σε άλλα θέματα - το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απαντά γενικόλογα, χωρίς να «ακουμπά» την ουσία των προβλημάτων και χωρίς ρητά να δεσμεύεται για την ικανοποίηση των αιτημάτων που αφορούν την κατασκευή φράγματος στην περιοχή του Δήμου Κουρητών.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει ως ακολούθως:

«Με την υπ αριθμ. 8413/9-9-08 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντάχθηκε η πράξη «Μελέτη φράγματος Πλατύ Ν. Ρεθύμνου μετά του αγωγού μεταφοράς, του αρδευτικού δικτύου και Γεωτεχνικές Μελέτες» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013. Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης των παραπάνω μελετών, οι οποίες ήδη έχουν δημοσιευθεί στον τύπο, προβλέπεται η εξέταση της κατασκευασιμότητας των προτεινόμενων από τους τοπικούς φορείς έργων ως ακολούθως:

Στη μελέτη «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΣΑΡΑ» προβλέπεται η εξέταση της κατασκευασιμότητας φράγματος επί του χειμάρρου Λυγιώτη και εναλλακτικά των δύο λιμνοδεξαμενών (Γερακαρίου και Σχολής Ασωμάτων, συνολικής χωρητικότητας 1.500.000 μ3, που έχουν εκπονηθεί Προμελέτες.) Για το σκοπό αυτό θα γίνει γεωλογική διερεύνηση (χαρτογράφηση) της περιοχής του φράγματος και της λεκάνης κατάκλισης και σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων θα εκπονηθεί Οριστική Μελέτη του φράγματος. Σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων, όσον αφορά την κατασκευασιμότητα του φράγματος, θα προωθηθεί η μελέτη των δύο ως άνω Λιμνοδεξαμενών σε Οριστικό στάδιο.

Στη μελέτη «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ», προβλέπεται η διερεύνηση, εναλλακτικά η άρδευση μέρους των υψηλών ζωνών των περιοχών νότια και δυτικά του φράγματος Πλατύ και εκατέρωθεν και βόρεια του ταμιευτήρα Πλατύ με νερό από μικρό φράγμα, αμέσως ανατολικά του οικισμού Γερακάρι επί του χειμάρρου Λυγιώτη, ετήσιου απολήψιμου όγκου 2x10 στην έκτη μ3. Με την έγκριση της Προμελέτης των αρδευτικών δικτύων θα οριστικοποιηθεί η χρήση των υδάτινων πόρων για την άρδευση των 45.000 στρεμ. τόσο από το Φράγμα Πλατύ όσο και από το μικρό Φράγμα Γερακαρίου ή από τις δύο λιμνοδεξαμενές.

Με βάση τα παραπάνω έχουν περιληφθεί στις μελέτες τα ανάντη έργα, όπως αυτά έχουν προταθεί από τους τοπικούς φορείς, το δε Τεχνικό Δελτίο με αριθμ. 8413/9-9/2008 της Πράξης Ένταξης θα τροποποιηθεί μετά την οριστικοποίηση της εξέτασης της κατασκευασιμότητάς τους. Όσον αφορά τα έργα υδροληψίας για κάλυψη υδρευτικών αναγκών δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής και του Δημάρχου Κουρητών αποτελούν αντικείμενο της μελέτης και σε κάθε περίπτωση οι απόψεις των τοπικών φορέων αξιολογούνται και λαμβάνονται υπόψη στην τελική χάραξη-διαμόρφωση των έργων».

 

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 22 Μάι 2018

Αρθρογραφία