Συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης της πορείας ωρίμανσης έργων της Δ προγραμματικής περιόδου της Νομαρχίας

Εκτύπωση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

 

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου  συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης πορείας ωρίμανσης έργων της Δ?  Προγραμματικής περιόδου της Νομαρχίας Ρεθύμνου .

    Το έργο της επιτροπής είναι

α) Η συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του Νομού οι οποίοι είναι φορείς ωρίμανσης έργων προς ένταξη που αφορούν τον Νομό.

β) Η παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης των έργων προς ένταξη που αφορούν το Νομό και

γ) Η ενημέρωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου και της ΤΕΔΚ επί της πορείας και ωρίμανσης των έργων .

 

Φορείς υλοποίησης των έργων είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου, η οποία έχει εξασφαλίσει την πιστοποίηση της κατά ISO καθώς την διαχειριστική της επάρκεια από την Περιφέρεια Κρήτης καθώς και ο Δήμος Ρεθύμνης και η ΤΥΔΚ μέσω Περιφέρειας .

Κατά την συνεδρίαση έγινε αναφορά στην  συνολική δημόσια δαπάνη των 564 εκ Ευρώ και η κατανομή ανά άξονα προτεραιότητας. Επίσης συζητήθηκαν οι πιστώσεις των τομεακών προγραμμάτων των Υπουργείων κατά κατηγορία  παρέμβασης, τα έργα υπό ωρίμανση και τα ώριμα έργα υπηρεσιών και φορέων.

Τέλος η επόμενη συνάντηση ορίστηκε για το τέλος Δεκεμβρίου.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 22 Μάι 2018

Αρθρογραφία