Οι "Υπογραφές" έπεσαν για τον Πλατύ

Εκτύπωση

Οι "Υπογραφές" έπεσαν για τον Πλατύ


6/08/09


Η Βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας κ. Όλγα Κεφαλογιάννη εκφράζει την ικανοποίηση της καθώς υπογράφηκαν χθες 5/8/2009 μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και των εκπροσώπων των μελετητικών σχημάτων που επιλέχθηκαν, οι συμβάσεις για την εκπόνηση των μελετών αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού της Λεκάνης του Πλατύ ποταμού.

Συγκεκριμένα υπεγράφη η σύμβαση για την   «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΣΑΡΑ
» καθώς και η σύμβαση για την «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
».

Το αντικείμενο που ανετέθη, μετά από προσπάθειες δεκαετιών, στοχεύει στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση των νερών της λεκάνης του Πλατύ και αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του νομού Ρεθύμνου για τα επόμενα χρόνια, αλλά και γενικότερα της Κρήτης αφού η λειτουργία του εκτός από την άρδευση 45.000 στρεμάτων εντός του Νομού Ρεθύμνης θα ενισχύσει με το πλεονάζον υδατικό δυναμικό και τον υδροφορέα της Μεσσαράς με προφανείς αναπτυξιακές επιπτώσεις στο αγροτικό παραγωγικό δυναμικό της Κρήτης. 

Ο δρόμος μέχρι την υλοποίηση των έργων είναι ασφαλώς μακρύς και θα απαιτήσει συνεχείς προσπάθειες από τους φορείς του Ρεθύμνου, όμως το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε.

Επειδή πολλά κακόπιστα ειπώθηκαν γύρω από τον σχεδιασμό των έργων αυτών και για να καλύψουμε το κενό ενημέρωσης που πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμα, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε αυτούσια τα κείμενα που προσδιορίζουν το αντικείμενο των δύο μελετών και που αποτελούν πλέον εντολές μέσω των αντιστοίχων συμβάσεων προς τους μελετητές που εγκαταστάθηκαν σήμερα.

Γίνεται απολύτως αντιληπτό, ότι η αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού γίνεται κατά προτεραιότητα υπέρ του νομού Ρεθύμνου και δεν έχει καμία σχέση με τους αρχικούς σχεδιασμούς των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, που προτάθηκαν και που έδιναν το μέγιστο μέρος στον εμπλουτισμό της Μεσσαράς για να θυμηθούμε και το πρόσφατο ιστορικό .

Προφανώς οι συμβατικές εντολές αυτές προς τους μελετητές θα συζητηθούν και με τους τοπικούς φορείς, ώστε να προκύψει η καλύτερη δυνατή αναπτυξιακή αξιοποίηση του πολύτιμου υδατικού δυναμικού της περιοχής. 

 ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

«ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΣΑΡΑ».

 

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:

 

3.888.551,22 ? (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

 Αντικείμενο της Μελέτης.          

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση της Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης του Φράγματος -Ταμιευτήρα Πλατύ Νομού Ρεθύμνου της Νήσου Κρήτης χωρητικότητας περίπου 20x106 m3 και της Οριστικής Μελέτης του αγωγού μεταφοράς νερού στη Μεσσαρά. Επίσης στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται και η εξέταση της κατασκευασιμότητας του φράγματος Γερακαριου επί του χειμάρρου Λυγιώτη και εναλλακτικά των δύο λιμνοδεξαμενών (Γερακαρίου και Σχολής Ασωμάτων, συνολικής χωρητικότητας 1.500.000 μ3 που έχουν εκπονηθεί Προμελέτες). Για τον σκοπό αυτό θα γίνει γεωλογική διερεύνηση (χαρτογράφηση) της περιοχής του φράγματος Γερακαριου και της λεκάνης κατάκλισης και σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων θα εκπονηθεί Οριστική μελέτη του φράγματος κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων όσον αφορά την κατασκευασιμότητα του φράγματος Γερακαριου θα προωθηθεί κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας η μελέτη των δύο ως άνω Λιμνοδεξαμενών σε Οριστικό στάδιο. Οι συγκρατούμενες ποσότητες νερού τόσο από το Φράγμα Πλατύ όσο και από τα λοιπά ως άνω έργα προβλέπεται να εξασφαλίσουν :

Την άρδευση κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα 45.000 στρεμ. εντός της υδρολογικής λεκάνης Πλατύ του Νομού Ρεθύμνου με αρδευτικά κλπ. δίκτυα που αποτελούν αντικείμενο άλλης μελέτης.

Τη μεταφορά, με αγωγό που λειτουργεί με τη βαρύτητα, του πλεονάζοντος μέσου ετήσιου όγκου νερού περίπου 20x106 m3 στην δυτική περιοχή της μεγάλης πεδιάδας της Μεσσαράς για την ενίσχυση του ελλειμματικού υδατικού ισοζυγίου της, με συμπληρωματική πλήρωση του εκεί ταμιευτήρα Φανερωμένης και τον τεχνητό εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα της που είναι εφικτός για την αποκατάστασή του (Οδηγία 2000/60 ΕΚ και Συμβ.). Ο μεταφερόμενος όγκος νερού, πέραν της αποκατάστασης του υπόγειου υδροφορέα, θα επιτρέψει την επέκταση των αρδεύσεων στην πεδιάδα. Ειδικότερα ο αγωγός μεταφοράς νερού θα είναι σωληνωτός και θα λειτουργεί υπό πίεση, με εξαίρεση δύο ενδιάμεσα τμήματά του όπου διέρχεται μέσω σηράγγων καταλλήλως διαμορφωμένων ώστε να λειτουργεί ως αγωγός ελεύθερης ροής.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής των Ταμιευτήρων και του αγωγού μεταφοράς νερού με την εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνητικών εργασιών και εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών, όπως υδρολογικών, τοπογραφικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικής σκοπιμότητας. 

«ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:

2.749.600,97 ?

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Αντικείμενο της Μελέτης. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκπόνηση της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης γιά την κατασκευή των αρδευτικών και λοιπών δικτύων σε έκταση 45.000 στρεμ. εντός των ορίων της υδρολογικής λεκάνης Πλατύ και εντός των ορίων των Δήμων Συβρίτου, Κουρητών και Λάμπης γιά την αξιοποίηση των νερών του Φράγματος - Ταμιευτήρα που προβλέπεται να κατασκευασθεί επί του ποταμού Πλατύ ο οποίος ευρίσκεται στα Ν.Α. τμήμα του Νομού Ρεθύμνου της Νήσου Κρήτης. Η μελέτη περιλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής των αρδευτικών και λοιπών δικτύων, των δεξαμενών, των αντλιοστασίων με την εκτέλεση των απαιτουμένων ερευνητικών εργασιών και εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών, όπως τοπογραφικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, περιβαλλοντικών, γεωργοτεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας.

Το παραπάνω Φράγμα - Ταμιευτήρας Πλατύ μαζί με αγωγό μεταφοράς του πλεονάζοντος όγκου νερού στη Μεσσαρά είναι αντικείμενο άλλης μελέτης.   Με την κατασκευή του ταμιευτήρα προβλέπεται να εξασφαλισθεί

Η άρδευση κατ΄απόλυτη προτεραιότητα 45.000 στρεμ. εντός της υδρολογικής λεκάνης Πλατύ του Νομού Ρεθύμνου με αρδευτικά και λοιπά δίκτυα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

Η μεταφορά, με αγωγό που λειτουργεί με τη βαρύτητα, του πλεονάζοντος μέσου ετήσιου όγκου νερού περίπου 20x106 m3 στην δυτική περιοχή της μεγάλης πεδιάδας της Μεσσαράς για την ενίσχυση του ελλειμματικού υδατικού ισοζυγίου της, τόσο με τη συμπληρωματική πλήρωση με νερό του εκεί ταμιευτήρα Φανερωμένης όσο και με τον τεχνητό εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα της.

2. Τα αρδευτικά δίκτυα εντός της υδρολογικής λεκάνης Πλατύ θα καλύψουν τρεις περιοχές :

            Την περιοχή (1) κατάντι και νότια του Φράγματος Πλατύ και μέχρι την ακτή η οποία χωρίζεται σε ζώνες άρδευσης, συνολικής έκτασης περίπου 19.000 στρεμ. Εκάστη ζώνη θα διαθέτει το δικό της αρδευτικό δίκτυο και δεξαμενή ημερησίας αποθήκευσης νερού, η οποία θα τροφοδοτείται με τη βαρύτητα από τον αγωγό μεταφοράς νερού Πλατύς - Μεσσαρά. Εξαίρεση αποτελεί η δεξαμενή μιας ζώνης στο ανατολικό άκρο της περιοχής που θα τροφοδοτείται με νερό μέσω άντλησης από τον αγωγό.

            Την περιοχή (2) νότια και δυτικά του Φράγματος Πλατύ, η οποία χωρίζεται σε μία χαμηλή ζώνη άρδευσης και υψηλές ζώνες συνολικής έκτασης περίπου 8.000 στρεμ. Εκάστη ζώνη θα διαθέτει δικό της αρδευτικό δίκτυο και δεξαμενή ημερησίας αποθήκευσης νερού που θα τροφοφοτούνται με νερό που θα αντλείται από τον Ταμιευτήρα Πλατύ.

            Την περιοχή (3) εκατέρωθεν και βόρεια του Ταμιευτήρα Πλατύ, η οποία χωρίζεται σε επιμέρους χαμηλές και υψηλές ζώνες άρδευσης, συνολικής έκτασης περίπου 18.000 στρεμ. Η τροφοδότηση με νερό των δεξαμενών των χαμηλών ζωνών θα επιτυγχάνεται με άντληση νερού από τον Ταμιευτήρα Πλατύ ενώ των υψηλών ζωνών με δεύτερη άντληση.

            Τα αρδευτικά έργα θα αποτελούνται από αντλιοστάσια άρδευσης για την ανύψωση του νερού όπου δεν είναι εφικτή η άρδευση με την βαρύτητα, από τους αγωγούς προσαγωγής νερού στις δεξαμενές άρδευσης οι οποίες θα είναι καλυμμένες και από τα αρδευτικά και λοιπά δίκτυα. Οι αγωγοί των αρδευτικών δικτύων θα είναι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας και υδροληψίες άρδευσης από τις οποίες θα τροφοδοτούνται τα δίκτυα διανομής του νερού στους αγρούς με "στάγδην άρδευση".

            Στα πλαίσια εκπόνησης της Προμελέτης των αρδευτικών δικτύων θα διερευνηθεί εναλλακτικά η άρδευση μέρους των υψηλών ζωνών των περιοχών (2) και (3) με νερό από το φράγμα Γερακαρίου αμέσως ανατολικά του οικισμού Γερακάρι επί του χειμάρρου Λυγιώτη ετήσιου απολήψιμου όγκου 2x106 μ3 ή από τη μία λιμνοδεξαμενή Γερακαρίου και τη λιμνοδεξαμενή Αμαρίου ετήσιων απολήψιμων όγκων αντίστοιχα 1x106 μ3 και 0,5x106 μ3. Με την έγκριση της Προμελέτης των αρδευτικών δικτύων θα οριστικοποιηθεί η χρήση των υδατικών πόρων για την άρδευση των 45.000 στρεμ. τόσο από το Φράγμα Πλατύ όσο και από το Φράγμα Γερακαρίου ή από τις δύο λιμνοδεξαμενές

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 19 Ιούν 2018

Αρθρογραφία