Προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων για τα ερευνητικά ιδρύματα και την επιστημονική έρευνα

Εκτύπωση

Προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων για τα ερευνητικά ιδρύματα και την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα

Η επιστημονική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε+ΤΑ) αποτελούν βασικό εργαλείο για να προωθήσει η χώρα τη βιώσιμη ανάπτυξή της, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της πράσινης οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής οργάνωσης.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι υπέρ των αλλαγών στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας αλλά αυτές πρέπει να βασίζονται στο διάλογο, σε ένα επεξεργασμένο σχέδιο και να οδηγούν στην αναβάθμιση της έρευνας και τεχνολογίας.
Δυστυχώς, οι ανακοινώσεις του ΥΠΑΝ για την «αναδιάταξη» δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στα τρία αυτά προαπαιτούμενα για κάθε αλλαγή.

Η κυβέρνηση υποσχέθηκε το 2004 νέο νόμο για την Ε+ΤΑ, όπως επί χρόνια ζητούσε η ερευνητική κοινότητα. Ο νόμος ψηφίστηκε με υπερβολική καθυστέρηση τον Μάρτιο του 2008, αλλά η εφαρμογή του έχει αναβληθεί δύο φορές. Παράλληλα παρατηρείται σημαντική οπισθοχώρηση από τις βασικές αρχές της νομιμότητας, της αξιοκρατίας και της αριστείας που πρέπει να επικρατούν παντού, πολύ περισσότερο στον ακαδημαϊκό χώρο. Οι καταγγελίες από την πλευρά της ερευνητικής κοινότητας είναι πολλές.

Η κυβέρνηση υποσχέθηκε το 2004, όπως και η προκάτοχός της, ότι η επένδυση στην Ε+ΤΑ από 0,65% του ΑΕΠ θα φθάσει το 1,5% το 2010. Δυστυχώς, η χώρα σήμερα παραμένει ουραγός στην Ευρώπη των 27 επενδύοντας στην Ε+ΤΑ μόνο το 0,55%, ενώ ο μέσος όρος επένδυσης στην ΕΕ ήδη υπερβαίνει το 2% . 

Οι πρόσφατες ατεκμηρίωτες και βιαστικές ανακοινώσεις του ΥΠΑΝ περί «αναδιάταξης του ερευνητικού ιστού της χώρας» βρήκαν αντίθετη όλη την ερευνητική κοινότητα. Οι Οικολόγοι Πράσινοι παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις αυτές, που ίσως οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτη βλάβη την Ε+ΤΑ στη χώρα, και γι αυτό πήραν πρωτοβουλία και οργάνωσαν συναντήσεις και συζητήσεις με τις διοικήσεις αλλά και τους εργαζόμενους στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, το ΕΙΕ, το ΕΚΚΕ και το ΙΓΜΕ, ώστε να διαμορφώσουν μια πλήρη εικόνα πριν οριστικοποιήσουν τις θέσεις και προτάσεις τους. Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουν: 

1.        ToΥπΑν να αναστείλει κάθε ενέργεια υλοποίησης της «αναδιάταξης του ερευνητικού ιστού» και νέας αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου και να καλέσει αμέσως σε διαβούλευση την ερευνητική κοινότητα με ορατό χρονικό ορίζοντα.

2.        Το ΥπΑν καλείται να σεβαστεί τη νομιμότητα και τις βασικές αρχές της αξιοκρατίας και της αριστείας στα ερευνητικά κέντρα.

3.        Η κυβέρνηση να αυξήσει δραστικά την επένδυση στην Ε+ΤΑ, καθορίζοντας εθνική πολιτική προτεραιοτήτων και χρηματοδότησης, πέραν εκείνης που παρέχεται στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ της Ε.Ε., με έμφαση σε δράσεις που στοχεύουν στην πράσινη ανάπτυξη της χώρας και τη δραστική ανάσχεση της περιβαλλοντικής κρίσης. 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουν ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι μεταπτυχιακές σπουδές και η επιστημονική έρευνα πρέπει ν? αποτελούν άρρηκτους κρίκους μιας ενιαίας διαδικασίας παραγωγής νέας γνώσης για την ανάπτυξη της χώρας, τη βιωσιμότητά της και το ξεπέρασμα της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης. 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι βρισκόμαστε αλληλέγγυοι με το θεμελιώδες αίτημα της ερευνητικής κοινότητας για διαβούλευση, διάλογο και συμμετοχή στις αποφάσεις, για τη θεσμική, προγραμματική και χρηματοδοτική υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.                          

Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων 
Πληροφορίες:  Γεράσιμος Παπαδόπουλος, τηλ 6974418508
                    Νίκος Χρυσόγελος, τηλ 6936672882


« επιστροφή στη κατηγορία Έλλαδα

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 24 Απρ 2018

Αρθρογραφία