Κατάσταση υδροφορέων Κρήτης

Εκτύπωση

Την κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων της Κρήτης περιγράφει η εξαμηνιαία έκθεση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Όπως είναι γνωστό η Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης έχει αρχίσει μετά τη σύστασή της μια προσπάθεια ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων, των χρηστών νερού αλλά και του κοινού για την κατάσταση των κύριων υδροφορέων του νησιού, στους οποίους έχουν εγκατασταθεί σταθμοί παρακολούθησης. Σε αυτά τα πλαίσια περιλαμβάνεται και η έκδοση αυτής της περιοδικής, ανά εξάμηνο, έκθεσης σχετικά με την συμπεριφορά των υπόγειων υδροφορέων της Κρήτης.

Στα κεφάλαια της έκθεσης περιγράφεται η κατάσταση των κύριων υδροφορέων του νησιού, μετά την αναπλήρωση από τις βροχοπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χειμερινή περίοδο του τρέχοντος έτους (2008 - 2009) και μετά από αξιολόγηση των δεδομένων του τηλεμετρικού συστήματος, που έχει αναπτυχθεί από την Διεύθυνση Υδάτων. Ειδικότερα στο κεφάλαιο 2 δίνονται γενικά στοιχεία για τις βροχοπτώσεις της φετινής χειμερινής περιόδου, στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται η κατάσταση των καρστικών συστημάτων, στο κεφάλαιο 4 η κατάσταση των προσχωσιγενών λεκανών και στα κεφάλαια 5 και 6 τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της υπηρεσίας για την τρέχουσα περίοδο.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην έκθεση προέρχονται από το τηλεμετρικό σύστημα της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας, που αποτελείται από 5 μετεωρολογικούς σταθμούς και 27 σταθμούς υπόγειων και επιφανειακών νερών, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στους κύριους υδροφορείς του νησιού. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του συστήματος παρακολούθησης του τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής μελέτης Κρήτης.

Ακολουθεί σε αρχείο pdf ολόκληρη η έκθεση.


« επιστροφή στη κατηγορία Κρήτη

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 24 Απρ 2018

Αρθρογραφία