Ερώτηση του κ.Λαμπίρη για την Αξιοποίηση Υδάτων Πλατύ Ποταμού

Εκτύπωση

Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ρεθύμνου καθηγητής κ. Ηλίας Λαμπίρης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη, με θέμα: «Αξιοποίηση Υδάτων Πλατύ Ποταμού», η οποία έχει ως ακολούθως:

«Κύριε Υπουργέ,
Με την από 5 Δεκεμβρίου 2008 ερώτησή μου, με θέμα: «Προμελέτη και οριστική μελέτη φράγματος Πλατύ Ν. Ρεθύμνου και οριστική μελέτη αγωγού μεταφοράς νερού στη Μεσσαρά» και «Προμελέτη και οριστική μελέτη αρδευτικών και λοιπών δικτύων αξιοποίησης φράγματος Πλατύ Ν. Ρεθύμνου», η οποία ήταν συνέχεια της από 8 Οκτωβρίου 2008, όμοιας ερώτησής μου για το ίδιο θέμα, ουδέποτε πήρα απαντήσεις.

Στην από 8 Οκτωβρίου 2008 ερώτηση, κατέθεσα τα παρακάτω ερωτήματα:

 1. Πρόκειται να τροποποιηθεί η πράξη ένταξης του έργου και η υπό δημοσίευση διακήρυξη της οριστικής μελέτης, στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην προμελέτη που είχε εκπονήσει ο ΟΑΔΥΚ και συμφώνησαν οι φορείς της Τ.Α. των Ν. Ηρακλείου και Ρεθύμνου;
 2. Με ποιο τρόπο θα καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες περιοχών του νοτιοανατολικού Ρεθύμνου, χωρίς να απαιτούνται αλλεπάλληλες αντλήσεις, που ουσιαστικά ακυρώνουν τη δυνατότητα άρδευσης των εκτάσεων αυτών;
 3. Πρόκειται να προβλεφθεί η κατασκευή των κατάλληλων έργων υδροληψίας και εγκατάσταση καθαρισμού νερού για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών, στα Δ.Δ.της Αμπαδιάς, στα οποία το νερό ύδρευσης μεταφέρεται σήμερα με βυτία;

Στην από 05 Δεκεμβρίου 2008 ερώτησή μου, αναφερόμενος στα ερωτηματικά και τις αμφιβολίες που προκύπτουν για το κατά πόσο ο τίτλος της μελέτης ικανοποιεί τους Δήμους της π. Επαρχίας Αμαρίου (Κουρητών και Συβρίτου) σε ό,τι αφορά την παράλληλη προκήρυξη για τη μελέτη των συγκεκριμένων έργων, υπέβαλα τις ακόλουθες ερωτήσεις:

1.Τι απαντά ο Υπουργός στις παραπάνω ερωτήσεις;

2.Ποια έργα του Νομού Ρεθύμνου (Δήμοι Συβρίτου, Κουρητών και Λάμπης) περιλαμβάνονται στο τεχνικό δελτίο και στα τεύχη διαγωνισμού ανάθεσης των παραπάνω μελετών;

3.Προτίθεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως φορέας των παραπάνω μελετών, να ενημερώσει τους τοπικούς φορείς και κατοίκους της περιοχής, για το περιεχόμενο της προμελέτης, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν γνώμη πριν τη σύνταξη της τελικής μελέτης για το αντικείμενο των υπό μελέτη έργων;

4.Μετά την εκπόνηση των παραπάνω μελετών, θα δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή των έργων που αφορούν την περιοχή του Νομού Ρεθύμνου;

Σήμερα, οκτώ μήνες μετά το πρώτο ερώτημα, δεν γνωρίζουμε την επίσημη θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική αξιοποίηση των υδάτων του Πλατύ Ποταμού, μέσω της ταυτόχρονης κατασκευής του έργου, το οποίο αποτελεί  πραγματικά έργο πνοής για την Νότιο-Κεντρική Κρήτη.

Οι επιτροπές - αντιπρόσωποι των κατοίκων των Τοπικών Διαμερισμάτων Βυζαρίου, Πετροχωρίου και Λαμπιωτών του Δήμου Κουρητών, σε συνάντηση που είχαν στο Δημαρχείο της περιοχής, κατέθεσαν υπόμνημα προς τους θεσμικούς εκπροσώπους της Πολιτείας, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 1. «Θεωρούμε δεδομένο πως πρώτα θα καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής και στη συνέχεια το πλεονάζον νερό θα καλύψει ανάγκες της Μεσσαράς. Αυτό εξασφαλίζεται με προτεραιότητα κατασκευής των έργων στην περιοχή μας ή τουλάχιστον ταυτόχρονη κατασκευή.
 2. Οι εκτάσεις που θα καλύψει το φράγμα είναι απ τις ευφορότερες της περιοχής μας. Γι αυτό πρέπει η προμελέτη να δείξει ποιες ποσότητες νερού πρέπει να δεσμεύονται στο φράγμα για να καλύπτουν την περιοχή, ώστε αν απαιτούνται μικρότερες των 20.000.000, να γίνει μικρότερο φράγμα. Το φράγμα δηλαδή να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μας, αλλά με μικρότερες κατά το δυνατόν καταστροφές.
 3. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις περιοχές άρδευσης και τον τρόπο που θα αρδεύονται (δεξαμενές, δίκτυα, κλπ.). Επίσης αρδευτικά έργα που τώρα λειτουργούν (Λιμνοδεξαμενή Βυζαρίου) πώς θα συνδυαστούν με τα νέα έργα.
 4. Η περιοχή μας, που θα ζημιωθεί περισσότερο (φράγμα, αγωγός, κλπ.), πρέπει να εξασφαλίσει αντισταθμιστικά τέτοια, ώστε και οι λίγοι κάτοικοι που απόμειναν να μην αναγκαστούν να την εγκαταλείψουν. Βασικό τέτοιο έργο θεωρούμε ότι είναι, και απαιτούμε να προβλεφθεί, η οδική διέξοδος του επαρχιακού δρόμου από Λαμπιώτες - Πετροχώρι στο Νότιο άξονα Αγ. Γαλήνη - Τυμπάκι. Επίσης η περιοχή θα πρέπει να στηριχτεί με ειδικά προγράμματα ανάπτυξης, μιας και μεγάλο μέρος γεωργικής γης θα κατακλυστεί από νερά.
 5. Πιστεύουμε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν πραγματικά την αξία των περιουσιών μας και τις προσόδους μας απ αυτές, όπως επίσης απαιτούμε το προσωπικό που θα απασχολείται στο έργο, εφόσον βέβαια δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα, να είναι κατ απόλυτη προτεραιότητα απ την περιοχή μας.
 6. Επειδή δεν θέλουμε σε κάποια δύσκολη χρονιά το φράγμα να απομείνει έλος ή ξερολίμνη, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι στη χειρότερη των περιπτώσεων που απαιτηθεί επιπλέον νερό, δεν μπορεί αυτή η ποσότητα να είναι πάνω από το 30% της υπάρχουσας, εφόσον αυτό το νερό που απομένει δεν είναι λιγότερο του 50%.
 7. Πιστεύουμε πως πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνεργασία με τους μελετητές και οπωσδήποτε να μας παραδοθεί η προμελέτη, να εκφράσουμε τις απόψεις μας, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας και τον Δήμαρχο και στην συνέχεια να προχωρήσουν στην οριστική μελέτη».

Οι επισημάνσεις αυτές εξακολουθούν να θεωρούνται εξαιρετικά επίκαιρες από τον Δήμαρχο Κουρητών, ο οποίος με το με αριθμό 1984/18-06-09 έγγραφό του, του οποίου είστε αποδέκτης, ζητά την επίσημη ενημέρωση του οικείου Δήμου από το αρμόδιο Υπουργείο, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο, καθώς και την έγγραφη δέσμευση ότι η προμελέτη θα παραδοθεί στους ίδιους, σε προγενέστερο της κατασκευής χρόνο. 
Aυτό το ζητά ο Δήμος ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αλλά και η χρονική προθεσμία να εκφράσουν την άποψη ή την αντίρρησή στην περίπτωση που δεν προχωρήσουν παράλληλα η μελέτη και η κατασκευή του έργου, ως προς το σκέλος των αρδευτικών έργων του Νομού Ρεθύμνου, καθώς και ο αγωγός μεταφοράς του πλεονάζοντος ύδατος προς το φράγμα Φανερωμένης, στην περιοχή Μεσσαράς Νομού Ηρακλείου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 • Τι απαντά στις σχετικές ερωτήσεις που κατατέθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2008 και 8 Οκτωβρίου 2008 και μέχρι σήμερα δεν έχουν απαντηθεί ;
 • Προτίθεται να ανταποκριθεί στα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής και του Δημάρχου Κουρητών, όπως αυτά διατυπώθηκαν στο υπόψη υπόμνημα και στο με αριθμό 1984/18-06-09 έγγραφο του Δήμου Κουρητών, του οποίου είναι αποδέκτης;»

Αθήνα, 22.06.09
Ο Ερωτών Βουλευτής
Ηλίας Ε. Λαμπίρης
 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Κυριακή, 27 Μάι 2018

Αρθρογραφία