Εκδηλώσεις στον δήμο, υπάλληλοι καθαριότητας

Εκτύπωση

Εκδηλώσεις στον δήμο, υπάλληλοι καθαριότητας.


του Νίκου
Νίνου
Κύριε Πρόεδρε
Οφείλουμε να συμφωνήσουμε σε δύο αλήθειες.
Α) η δημοτική οικογένεια πρέπει και χρειάζεται, να είναι δραστήρια, να έχει ανεπτυγμένη μια αμφίδρομη ενεργή φιλική σχέση με τους δημότες, να έχει μια ζεστή εξωστρέφεια, να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει την προσπάθεια και την προσφορά.

Β) η ζεστή, αρχοντική, και ανθρώπινη τοπική μας κοινωνία, τα τοπικά πλούσια σε παράδοση και αρχές πολιτιστικά δρώμενα, ακόμα και το «παραπονεμένο ράφι» του τοπικού τουριστικού «μαγαζιού» μας, θα αγκαλιάσουν με περίσσειο ενδιαφέρον, αγάπη, και ικανοποίηση, οποιαδήποτε εκδήλωση θα εκκολαφθεί από την προηγούμενη συναντίληψη μας.

Να σκύψουμε, λοιπόν, στο θέμα και να αποφασίσουμε ενέργειες!

Ας αρχίσουμε από την ομάδα των δημοτικών υπαλλήλων μας, η οποία εργάζεται στην καθαριότητα!

Δεν είναι αυθαίρετη η πρόταση αυτής της αφετηρίας, γιατί οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, λειτουργούν στις δυσκολότερες εργασιακές συνθήκες!

Χωρίς να υποβαθμίζουμε την σημασία της δουλειάς όλων των υπαλλήλων μας, θεωρώ, ότι θα συμφωνήσουμε για την ιδιαιτερότητα του τομέα της καθαριότητας.

Η παρούσα πρόταση μας, προς το δημοτικό συμβούλιο, προς την υπηρεσία καθαριότητας και προς τον σύλλογο των δημοτικών μας υπαλλήλων, αφορά στην καθιέρωση «ημέρας των υπαλλήλων καθαριότητας» στον δήμο μας.

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

Α) την λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, για την καθιέρωση της «ημέρας του υπαλλήλου καθαριότητας» του δήμου μας.

Β) την σύνθεση επιτροπής από:
Β-1) τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, ως πρόεδρο.

Β-2) δύο δημοτικούς συμβούλους (από τους οποίους ο ένας από την μειοψηφία).Θα λέγαμε ότι ο δημοτικός σύμβουλος της πλευράς της πλειοψηφίας, να είναι ο αρμόδιος στα θέματα πολιτισμού του δήμου.

Β-3) τον προϊστάμενο της υπηρεσίας καθαριότητας

Β-4) εκπρόσωπο του συλλόγου δημοτικών υπαλλήλων, του δήμου μας

Γ) τον ορισμό τακτής προθεσμίας για υποβολή της πρότασης της επιτροπής, προς το δημοτικό συμβούλιο.
Ενδεικτικά θα λέγαμε, ότι η πρόταση της επιτροπής θα πρέπει να περιέχει τα εξής, κατ ελάχιστον, στοιχεία:

Γ-1) ορισμό της ημέρας, στην οποία θα υλοποιείται η «ημέρα του υπαλλήλου καθαριότητας»
Θα μπορούσε, πχ, να είναι η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό.

Γ-2) το περιεχόμενο των εκδηλώσεων, που θα υλοποιούνται την ημέρα αυτή.
Ενδεικτικά θα λέγαμε, μια έκθεση στοιχείων (εργαλείων κλπ) της καθαριότητας, ομιλίες ( πχ ημερίδα καθαριότητας, με αντίστοιχο θεματολόγιο), διανομή ενημερωτικού κλπ υλικού, διαγωνισμό μαθητικής έκθεσης, βράβευση σχετικού, τοπικά, άρθρου ή τοπικής καινοτομίας, ή τοπικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, βράβευση υπαλλήλου ή υπαλλήλων, αγώνες με στοιχεία της δουλειάς των εργαζομένων (πχ αγώνας δρόμου με καροτσάκια καθαριότητας), διαδημοτικές συνεργασίες και συμμετοχές κλπ

Γ-3) οτιδήποτε άλλο κρίνει η επιτροπή, για τον καλλίτερο και ουσιαστικότερο εορτασμό της «ημέρας» αυτής.

Δ) την δημόσια πρόσκληση, προς όλους τους δημότες, για την κατάθεση προτάσεων και ιδεών, γι αυτό τον εορτασμό-τιμή, προς τον υπάλληλο καθαριότητας του δήμου μας.

Κύριε Πρόεδρε
Σας θυμίζουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 95 παραγρ. 2 εδάφιο 1, του ΚΔΚΚ, σύμφωνα με το οποίο σας υποβάλλουμε την παρούσα αίτηση μας, υποχρεούσθε να φέρετε την πρόταση μας ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου εντός 6 ημερών!

[την παρούσα πρόταση, σας την υποβάλλουμε το σύνολον των συμβούλων της μειοψηφίας]!

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
η μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
1. Νίκος Νίνος
2. Γαιτάνης Γιάννης
3. Κατικας Γιώργος
4. Μαριόλος Μανώλης
5. Πασπαράκη Αννα
6. Χαμογιωργάκης Θέμης

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 28 Μάι 2018

Αρθρογραφία