Μήνυμα της Όλγας Κεφαλογιάννη για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Εκτύπωση

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ημέρα προβληματισμού, ημέρα πρόκλησης.

Προβληματισμός για τα λάθη και τις παραλείψεις, που προκάλεσαν την επιβάρυνση του πλανήτη. Αλλά και πρόκληση για τις πολιτικές, τις οποίες οφείλουμε να εφαρμόσουμε για την προστασία του.

Η διαχείριση των φυσικών πόρων και η αξιοποίησης τους προς όφελος των επόμενων γενεών, είναι το ζήτημα, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε επιτακτικά.
Διαχείριση, μέσα από πολιτικές προστασίας του πλανήτη σε παγκόσμιο επίπεδο.
Διότι το πρόβλημα είναι διεθνές και οι λύσεις πρέπει να είναι κοινές.

Και είναι γεγονός, ότι η παγκόσμια κοινότητα δεν έχει ακόμα καταφέρει να απαντήσει δυναμικά στα ζητήματα, που απειλούν τη φυσική ισορροπία.

Είναι όμως κοινώς αποδεκτό ότι όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί προσανατολίζονται πλέον με γοργά βήματα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και σχεδιάζουν πολιτικές ανατροπής των δεδομένων που συνθέτουν τις δυσμενείς συνθήκες για το περιβάλλον.

Μάλιστα φέτος με την ευκαιρία της Ημέρας Περιβάλλοντος ξεκινάει η ενημερωτική εκστρατεία του ΟΗΕ με τίτλο «Κλείστε τη Συμφωνία» . Στόχος της εκστρατείας είναι να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να φτάσουν σε μια δίκαιη, ισορροπημένη και αποτελεσματική συμφωνία για την κλιματική αλλαγή στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης που θα πραγματοποιεί από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009.

Παράλληλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες-μέλη έχουν ενιαία στρατηγική και σαφείς στόχους, δίδοντας έμφαση στην επένδυση και τη χρήση νέας τεχνολογίας, φιλικότερης προς το περιβάλλον καθώς και στην εφαρμογή πολιτικών ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Και αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο.

Εμείς, οι πολίτες του κόσμου να δρούμε αποτελεσματικά και να λειτουργούμε θετικά για τον τόπο, τη χώρα και τον πλανήτη που μας φιλοξενεί.« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 18 Ιούν 2018

Αρθρογραφία