Οδηγίες για τους αμπελοκαλλιεργητές

Εκτύπωση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Από το τμήμα φυτοπροστασίας και ποιοτικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Ρεθύμνου, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής:

Οι αμπελοκαλλιεργητές , όσο αφορά την ευδεμίδα, η δεύτερη πτήση στις πρώιμες περιοχές έχει ξεκινήσει και το έντομο άρχισε να τοποθετεί αυγά στις μικρές ράγες. Οι υψηλές θερμοκρασίες της περιόδου ευνοούν την δραστηριότητα του και επιταχύνει το βιολογικό του κύκλο (εναπόθεση αυγών γρήγορες εκκολάψεις).

Η καταπολέμηση στις παραλιακές περιοχές να γίνει αρχές Ιουνίου. Επέμβαση με ψεκασμό ή σκόνισμα και το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει.

Για τον ψευδόκκοκο των αμπελιών, η μετακίνηση του εντόμου έχει αρχίσει (ωοσοροί, προνύμφες, ενήλικα).

Σε αμπέλια που έχουν προηγούμενα χρόνια προσβολή να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την Ευδεμίδα. Να βρέχονται καλά οι κορμοί και οι βραχίονες.

Για το τζιτζικάκι όπου υπάρχουν προσβολές να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την Ευδεμίδα.

Για τον περονόσπορο τα αμπέλια βρίσκονται σε ευαίσθητα στάδια (άνθησης - καρπόδεσης).

Μολύσματα παρατηρήθηκαν σε αρκετές περιοχές. Πιθανές βροχοπτώσεις τις επόμενες μέρες να βρούν τα αμπέλια προστατευμένα.

Για το ωϊδιο, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια. Η άνθηση και η καρπόδεση είναι τα πιο ευαίσθητα στάδια. Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών.

Στην άνθηση συνιστάται το θειάφι σε σκόνη.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Κρήτη

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 21 Μάρ 2018

Αρθρογραφία