Αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης η χορήγησης και αναθεώρησης αδειών σε πολιτές της Λαϊκής Αγοράς

Εκτύπωση

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Σε συνέντευξή που παραχώρησε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, στις 2 Ιουνίου, ο Νομάρχης Ρεθύμνου, κ. Γιώργης Παπαδάκης, έδωσε διευκρινίσεις για το καθεστώς λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Ρεθύμνου, την έκδοση των σχετικών αδειών και τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών βάσει του Νόμου 2323/95, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Συγκεκριμένα:

? Ίδρυση, Μετακίνηση-  Κατάργηση λαϊκών αγορών
Μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου και εισήγηση 8μελους Επιτροπής (συμμετέχουν 2 υπάλληλοι της Νομαρχίας, εκπρόσωποι της ΤΕΔΚ, της Αστυνομίας, του Εμπορικού Συλλόγου, Τροχαίας, Αρχαιολογίας, Ομοσπονδιών η Συλλόγων Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών λαϊκών αγορών), συνεδριάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ρεθύμνου και αφού έχει οριστεί ακριβής χώρος από το Δήμο, αποφασίζει τότε. Το 2005 το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ρεθύμνου ίδρυσε και την 3η λαϊκή (Ρέμα Συνατσάκη), οι άλλες δύο γίνονται στη Μαρίνα και το Δικαστήριο και όρισε τις θέσεις και τις ώρες λειτουργίας αυτών. Επίσης όρισε τα πωλούμενα είδη κατόχων επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών.  Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνου κατέθεσε προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 18 (ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων αυτοδιοίκησης α? & β? βαθμού) κατά της απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Η Επιτροπή του άρθρου 18 απέρριψε την προσφυγή και δικαίωσε την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ρεθύμνου.

? Χορήγηση αδειών
Η ως άνω 8μελης Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της λαϊκής αγοράς(αριθμός αδειών, που έχουν διαγραφεί, συνταξιοδότηση κατόχων κλπ) εισηγείται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για την προκήρυξη νέων θέσεων. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, ο Νομάρχης προκηρύσσει τις θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις σε 3μελή Επιτροπή( 2 υπάλληλοι Περιφέρειας και 1 της Νομαρχίας), που έχει συγκροτηθεί με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης. Η Επιτροπή συντάσσει πίνακα στον οποίο αναγράφονται, σύμφωνα με το είδος και την κατηγορία των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Ο πίνακας τοιχοκολλάται στο Νομαρχιακό Μέγαρο και εντός προθεσμίας 15 ημερών από την τοιχοκόλληση δίνεται το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους. Η 3μελης Επιτροπή της Περιφέρειας αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Στη συνέχεια αποστέλλεται από την Περιφέρεια η άδεια στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας και υπογράφεται από τον Νομάρχη. Σημειώνεται ότι με έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης ορίζεται ότι θεματοφύλακες της όλης διαδικασίας χορήγησης ή αναθεώρησης των αδειών πωλητών λαϊκών αγορών για διασφάλιση πλήρους διαφάνειας και άρσης παρερμηνειών ή μη ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

? Επαγγελματικές και Παραγωγικές άδειες Λαϊκής Αγοράς Ρεθύμνου
Σήμερα στη Λαϊκή Αγορά Ρεθύμνου έχουν χορηγηθεί 55 επαγγελματικές άδειες (σύνολο παλιών και καινούριων) και εκκρεμεί από την Περιφέρεια Κρήτης η αναθεώρηση 8 αδειών(εκ των 55). Σημειώνεται ότι έχουν αναθεωρηθεί όλες οι παραπάνω άδειες από την 3μελη Επιτροπή της Περιφέρειας και βρίσκονται σε ισχύ.

Οι παραγωγικές άδειες που έχουν χορηγηθεί συνολικά είναι 140,εκ των οποίων 44 είναι σε δικαιούχους άλλων Νομών. Η άδεια παραγωγού ισχύει για 6 μήνες  για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα μία ή δύο φορές το χρόνο.

? Έλεγχος Λαϊκής Αγοράς
Ο έλεγχος των Λαϊκών Αγορών διενεργείται από Κλιμάκιο Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Εμπορίου, που συγκροτείται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και απαρτίζεται από υπαλλήλους της Περιφέρειας, της Νομαρχίας και του Δήμου. Ωστόσο η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου διενεργεί τακτικούς ελέγχους μέσω της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, επιβάλλοντας τον τελευταίο διάστημα 9 πρόστιμα από 300 μέχρι 1000 Ευρώ έκαστο. Επίσης διενεργείται έλεγχος και από τη Δημοτική Αστυνομία ή την Ελληνική Αστυνομία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της γενικής αποψίλωσης των αρμοδιοτήτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων η αρμοδιότητα των Λαϊκών Αγορών έχει μεταβιβαστεί ήδη από το 2005 από τις Νομαρχίες στις Περιφέρειες.

Ν.Α.Ρ 

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 19 Ιούν 2018

Αρθρογραφία