Η απάντηση που έλαβε ο κ.Λαμπίρης για τη τοποθέτηση νυχτοφυλάκων στα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης

Εκτύπωση

Σε ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ καθηγητής κ. Ηλίας Λαμπίρης, μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, στις 27-4-2009, προς τους Υπουργούς  Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας Προκόπη Παυλόπουλο, Γιάννη Παπαθανασίου και Άρη Σπηλιωτόπουλο αντίστοιχα, με θέμα: «Τοποθέτηση νυχτοφυλάκων στα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης», όπου συγκεκριμένα είχε τεθεί στους αρμόδιους Υπουργούς το ερώτημα:

«Τι προτίθενται να πράξουν προκειμένου η εκταμίευση των χρημάτωνγια την επέκταση Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, να είναι άμεσα διαθέσιμη και να ολοκληρωθεί η νέα πτέρυγα που θα αποσυμφορήσει τη λειτουργία του υφιστάμενου κτηρίου;»
λάβαμε την υπ αριθμ. 48040/Ι Η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Σπ. Ταλιαδούρου, αναφέρει τα εξής:«Απαντώντας στις Ερωτήσεις με αριθμούς 18087/27.04.09 και 18120/27.04.09 σχετικά με τη φύλαξη των κτιρίων του Πανεπιστημίου Κρήτης και στα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/259/3556/01-06-07 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ εγκρίθηκε εκτός των άλλων και η κάλυψη των θέσεων του κλάδου ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ήδη η εν λόγω κάλυψη των θέσεων βρίσκεται στο τελικό στάδιο πρόσληψης (έκδοση τελικού πίνακα διοριστέων από το ΑΣΕΠ)

Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/52/27278 π.ε/02.02.09 απόφαση ομοίως της ανωτέρω Επιτροπής, εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου δεκατριών (13) ατόμων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Θυρωρών -Φυλάκων Νυκτοφυλάκων, για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους στο ανωτέρω Ίδρυμα, με αντικείμενο έργου τη φύλαξη και επιτήρηση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. Η σχετική ΚΥΑ στάλθηκε και εκκρεμεί η δημοσίευσή της στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Τέλος, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2009, το Πανεπιστήμιο Κρήτης αιτήθηκε εκτός των άλλων και την πρόσληψη δεκαπέντε (15) Μονίμων Υπαλλήλων, Κλάδου ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων και έξι (6) θέσεων εποχιακών Υπαλλήλων, κατηγορίας ΥΕ Φυλάκων-Δασοπυροσβεστών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας. Σύμφωνα με το αριθμ. 33589/Η/24.03.09 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το ως άνω αίτημα υποβλήθηκε προς έγκριση - μαζί με τα αιτήματα όλων των ΑΕΙ- στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών.»

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Κυριακή, 22 Απρ 2018

Αρθρογραφία