ΑΝΕΚ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009

Εκτύπωση

ΑΝΕΚ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009 

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009:

Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της ΑΝΕΚ κατά το α΄ τρίμηνο του 2009, ανήλθε σε ευρώ 38,9 εκατ., έναντι ευρώ 40,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,5%. Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 43,5 εκατ., έναντι ευρώ 47,1 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της έντονης εποχικότητας στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, το α΄ τρίμηνο κάθε χρήσης χαρακτηρίζεται από μειωμένη κίνηση, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα και τα αποτελέσματα της περιόδου αυτής.

Κόστος Πωληθέντων

Το κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων κατά το α΄ τρίμηνο του 2009, ανήλθε σε ευρώ 37,6 εκατ.  παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 όπου είχε διαμορφωθεί σε ευρώ 37,7 εκατ. Στα επιμέρους κονδύλια του κόστους πωληθέντων παρουσιάστηκε μείωση του κόστους των καυσίμων λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου και αύξηση των εξόδων ναυλώσεων, των ασφαλίστρων και λοιπών λειτουργικών εξόδων των πλοίων, γεγονός που οφείλεται στον αυξημένο κατά 10% αριθμό ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν στο α? τρίμηνο του 2009 σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2008.

EBITDA

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 5,6 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 4,3 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Αντίστοιχα, το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιές ευρώ 5,5 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 5,3 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. 

Αποτελέσματα μετά από φόρους 

Οι ζημιές μετά από φόρους της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 14,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 10,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2008, ενώ για τον Όμιλο οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 14,6 εκατ., έναντι ζημιών ευρώ 11,1 εκατ. 

Σημαντικότερες εξελίξεις κατά το α΄τρίμηνο 2009 & μετ
EΓ/ΟΓ ΠΡΕΒΕΛΗΣ
αγενέστερα γεγονότα 

1.Κατά το τέλος του α΄ τριμήνου το «ΕΓ/ΟΓ ΠΡΕΒΕΛΗΣ» μεταδρομολογήθηκε στη γραμμή «Πειραιάς - Σαντορίνη - Ανάφη - Κάσσος - Κάρπαθος - Διαφάνι - Χάλκη - Ρόδος» εκτελώντας δρομολόγιο δημόσιας υπηρεσίας.

2.Επίσης, από τα μέσα Απριλίου το ναυλωμένο «ΕΓ/ΟΓ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» ξεκίνησε την εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας συνδέοντας
ΕΓ/ΟΓ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
τη Θεσσαλονίκη και τη Καβάλα με τα νησιά του κεντρικού και βορειοανατολικού Αιγαίου.
Αποφασίστηκε η υποναύλωση του «ΕΓ/ΟΓ ΑΡΙΑΔΝΗ» για τη θερινή περίοδο του 2009 και του 2010 σε εταιρεία του εξωτερικού. 

3.Κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2009 υπεγράφη συμφωνία με την εταιρεία «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.» σχετικά με την αγορά ποσοστού 33,35% που κατέχει η τελευταία στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Hellenic Seaways». 

4.Η ανάθεση της εκτέλεσης δρομολογίων δημόσιας υ
ΕΓ/ΟΓ ΑΡΙΑΔΝΗ
πηρεσίας σε νέες γραμμές της ακτοπλοΐας, η υποναύλωση του
«ΕΓ/ΟΓ ΑΡΙΑΔΝΗ» καθώς και η υποχώρηση των τιμών των καυσίμων στις διεθνείς αγορές αναμένεται να επιδράσουν σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για την τρέχουσα χρήση. Τέλος, η συμφωνία εξαγοράς του 33,35% της «Hellenic Seaways» αποδεικνύει ότι ο Όμιλος της ΑΝΕΚ σε μια περίοδο δυσμενών οικονομικών συγκυριών λαμβάνει αποφάσεις στρατηγικής σημασίας, ενισχύει την κεφαλαιακή του επάρκεια και θωρακίζει την ηγετική του θέση στην ελληνική ακτοπλοΐα.    

 
 

Χανιά, 22 Μαΐου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


« επιστροφή στη κατηγορία Κρήτη

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 28 Μάι 2018

Αρθρογραφία