Υποβολή

Εκτύπωση

Ο Δήμος Ρεθύμνης καλεί τους ιδιοκτήτες της περιοχής Μασταμπά - Καλλιθέα Δήμου Ρεθύμνης των παρακάτω περιπτώσεων που η ιδιοκτησία τους διέπεται από την 56/06 πράξη εφαρμογής, που κυρώθηκε με την Δ.Π.975/7-2-06, να υποβάλουν «δηλώσεις ιδιοκτησίας» προκειμένου να συνταχθεί διορθωτική πράξη εφαρμογής .

α) οι ιδιοκτήτες που δεν υπέβαλαν ποτέ δήλωση ιδιοκτησίας

β) οι ιδιοκτήτες των οποίων τα στοιχεία της στήλης 2 είναι ελλιπή

γ) οι νέοι ιδιοκτήτες που απέκτησαν ιδιοκτησίες στην π.ε. Μασταμπά ?Καλλιθέας (λόγω αγοροπωλησίας ή με άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις π.χ. αποδοχή κληρονομιάς ) εφόσον αυτές έγιναν πριν την 7-2-06 (ημερομηνία κύρωσης της 56/06).

Προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων στο Δήμο Ρεθύμνης εντός 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά δίδονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης τηλ. 2831088321 τις εργάσιμες ημέρες και από 9:30 έως 13:30.

Σημειώνεται ότι, η παραπάνω διαδικασία αφορά ΜΟΝΟΝ τους ιδιοκτήτες της περιοχής Μασταμπά ? Καλλιθέας που υπάγονται στις 3 προαναφερόμενες κατηγορίες και όχι όλους τους ιδιοκτήτες των εν λόγω περιοχών.


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 25 Απρ 2018

Αρθρογραφία