ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Πρόσληψη 31 μόνιμων στελεχών για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 31 ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ
Τα ΚΑΠΗ είναι μια από τις πιο σημαντικές και επιτυχημένες κοινωνικές παρεμβάσεις, που υλοποίησαν στα πρώτα χρόνια τους οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80. Παρά το γεγονός ότι κλείνουν σχεδόν 25 χρόνια λειτουργίας, όχι μόνο δεν έχει ατονήσει ο θεσμός, αλλά αντίθετα έχει καταξιωθεί στη Συνείδηση της Κοινωνίας.
Γι αυτό και αυξάνεται συνεχώς όχι μόνο ο αριθμός τους αλλά και οι δράσεις τους παρά το γεγονός ότι το κόστος λειτουργίας τους έχει εδώ και αρκετά χρόνια περάσει εξ ολοκλήρου στους ΟΤΑ, με το Κεντρικό Κράτος να μην συνεισφέρει πλέον, ούτε ένα Ευρώ στα έξοδα λειτουργίας τους.

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου πιστεύει βαθιά στη χρησιμότητα του θεσμού και στην ουσιαστική συνεισφορά του στην Τρίτη Ηλικία. Όχι μόνο γιατί παρέχει ευκαιρίες συνάντησης και επικοινωνίας σε ηλικίες όπου η απομόνωση είναι συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά και γιατί προσφέρει δυνατότητες δράσης και έκφρασης σε μια πολύ μεγάλη κατηγορία πολιτών, που οι συνθήκες ζωής αλλά και ο αγώνας για επιβίωση δεν τους είχε δώσει ποτέ παρόμοια ευκαιρία.

Μ αυτή τη λογική και παρά το γεγονός ότι η λειτουργία ενός ΚΑΠΗ στοιχίζει στο Δήμο σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, η Δημοτική Αρχή προχώρησε στον υπερδιπλασιασμό του αριθμού τους τα τελευταία χρόνια και σήμερα το Ηράκλειο διαθέτει 7 ανεξάρτητα ΚΑΠΗ και 4 Παραρτήματα, όταν άλλες πόλεις με ανάλογο ή μεγαλύτερο πληθυσμό, διατηρούν πολύ λιγότερα.

Πρόσφατα επίσης η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην αναδιοργάνωση του Φορέα λειτουργίας τους με την ίδρυση του Δημοτικού Οργανισμού - ΔΟΚΑΠΗ για την εξασφάλιση ενιαίας και αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αποδοτικότερης και πιο οικονομικής Διαχείρισης.

Εκτός όμως από τον αριθμό των ΚΑΠΗ, αυτό που αποτελεί προτεραιότητα για την Δημοτική Αρχή είναι η άριστη τους λειτουργία και η ποιότητα των Υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στους σκοπούς της ίδρυσής τους, αλλά και στις προσδοκίες και ανάγκες των μελών τους.

Αυτός είναι και ο λόγος, η συνεχής δηλαδή βελτίωση και η επέκτασή τους που η Δημοτική Αρχή παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, προχωρά σήμερα στην προκήρυξη για πρόσληψη 31 ακόμη στελεχών για την ενίσχυση τους, προκειμένου να μην υπάρχει πλέον περιοχή στο Ηράκλειο που να στερείται ΚΑΠΗ. Διότι όπως έχουμε τονίσει κατ επανάληψη, στο Κέντρο της Πολιτικής μας είναι και θα είναι ο Άνθρωπος και οι Ανάγκες του.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΣΕΩΝ

Κατηγορία Π.Ε.

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

α/α

Κλάδοι

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ανάλυση θέσεων

 

 

 

(1)

1

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

1

1

2

ΠΕ Νοσηλευτών

1

1

 

 


Κατηγορία Τ.Ε.

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

α/α

Κλάδοι

Γενικές θέ­σεις

 

Θέσεις Πο-λυτ.& Τέ­κνα Πολυ­τέκνων

Θέσεις Τρι-τέκνων ή Τέκνα Τρι-τέκνων

 

 

 

(1)

(2)

(1)

(1)

1

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

3

2

-

1

-

2

ΤΕ Λογιστών

2

2

-

-

-

3

ΤΕ Νοσηλευτών

3

2

1

-

-

4

ΤΕ Εργοθεραπευτών

4

2

-

1

1

5

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

5

2

1

1

1

Κατηγορία Δ.Ε.

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

α/α

Κλάδος

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Γενικές

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

θέσεις

Θέσεις Πολυτ.& Τέκνα Πολυτέκνων

 

 

 

(1)

(1)

1

ΔΕ Διοικητικών

3

2

1

 

Κατηγορία Υ.Ε.

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

α/α

Κλάδος

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ανάλυση θέσεων

 

 

 

(1)

(2)

1

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

6

4

2

Σύνολο Θέσεων : 28 άτομα

ΟΑΕΔ ( Ν.2643)

α/α

ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998

1

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουρ­γών

Πολυτέκνων

(περίπτωση α, παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998)

1

2

ΥΕ Οικογενειακών Βοη­θών

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες(Α.Μ.Ε.Α,)

(πρώτο εδάφιο, περίπτωσης β της παρ.1 άρθρου 1 του ν. 2643/1998)

1

3

ΥΕ Οικογενειακών Βοη­θών

Τριτέκνων

(περίπτωση ε, παρ.1, άρθρου 1 ν.2643/1998)

1

Σύνολο Θέσεων : 3 άτομα
 


« επιστροφή στη κατηγορία Ηράκλειο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 19 Ιούν 2018

Αρθρογραφία