Απάντηση - κρίσεις, στο κείμενο του κ δημάρχου για το γκαραζ των Τεσσάτων Μαρτύρων

Εκτύπωση

απάντηση - κρίσεις, στο κείμενο του κ δημάρχου για το γκαράζ των Τεσσάρων Μαρτύρων,
που δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο της 7-5-09


*του Νίκου
Νίνου
Ο κ δήμαρχος Ρεθύμνου σε ένα πολυσέλιδο κείμενο του, σχετικά με την επιδίωξη του να «στήσει» το υπόγειο γκαράζ των 550, τουλάχιστον, θέσεων μετά των κτιρίων της ανωδομής, στον χώρο της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων, [εγώ έτσι θα εξακολουθώ να την ονομάζω!}, προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, επαναλαμβάνοντας τις, γνωστές απόψεις του, και χωρίς να αναφερθεί, καθόλου, στην «ταμπακιέρα»!

Θα προσπαθήσουμε να κρίνουμε, τεκμηριωμένα, τις αυθαίρετες απόψεις του, και να του θέσουμε τις παραμέτρους, τις οποίες αρνείται να δει!

 1. Αυθαίρετα, δίνει στον επιθυμητό του ιδιώτη, δυνατότητες που δεν έχει, και αφαιρεί από τον δήμο δυνατότητες, που οφείλει [τουλάχιστον!] να έχει.

Κατά την άποψη του, ο ιδιώτης θα τα τρέξει όλα σε χρόνο ρεκόρ, ενώ ο δήμος θα είναι «κοιμισμένος» και «ανίκανος»!

Αυτήν την άποψη τον «συμφέρει» να έχει, υπερτιμώντας τον ιδιώτη και υποτιμώντας το «σπίτι» του!

Οι όποιες, τυχόν, αδυναμίες του δήμου (τις οποίες εκείνος διαπιστώνει), είναι καθ ολοκληρίαν ευθύνες δικές του! Αν, τυχόν, υπάρχουν, ώφειλε, (και οφείλει), να τις αντιμετωπίσει και να τις είχε ήδη εξαλείψει.

 1. Οι «αναθεματισμοί» των διαφορετικών απόψεων, από τον κ δήμαρχο, έχουν τόση αλήθεια και σκοπιμότητα, όση και η πυρά του Γαλιλαίου, από την ιερά Εξέταση!
 2. Η περιφέρεια δεν «απέρριψε» την προσφυγή μας, αλλά δεν την ερεύνησε καν, θεωρώντας, ότι δεν έχουμε έννομο συμφέρον να την ασκήσουμε!

Αν αυτό τον ικανοποιεί και το επικαλείται ως επιχείρημα του δίκιου του, εμείς, απλά, του επισημαίνουμε, ότι έχουμε συνέχεια στην επιτροπή του άρθρου 152 και στον Υπουργό, αν χρειασθεί!

Συνεπώς το θέμα προσφυγής μας είναι ανοικτό και η «ισχνή» απόφαση των 13 ψήφων υπόκειται, ακόμη, σε ακύρωση της.

 1. Το τι σχεδίαζε ο προκάτοχος του δήμαρχος, και «απαιτούσε», (όπως «συνηθίζεται»!), να ψηφίσουν οι σύμβουλοι του, αποτελούν, απόψεις εκείνου, και δεν μπορούν να αποτελούν επιχείρημα δικαιολογιών του σημερινού δημάρχου.

Επίσης, αν κάποτε κάποιος ψήφισε μια πρόταση, αυτό δεν τον καταδικάζει, ισόβια, στην κουτσογιώργεια ποινή!

Σημασία έχει, ο κάθε πολίτης κλπ, τι προβάλλει σήμερα, και επί των σημερινών απόψεων του ποιαν τεκμηρίωση επικαλείται!

 1. Επικαλείται την «δέσμευση» του, σε όσα υπόσχεται περί κτισμάτων, όρων, κλπ

Ποια δέσμευση του να δεχθούμε, όταν ήδη «ξεπούλησε» την προεκλογική, δημόσια, δέσμευση του για «μηδέν κτίσματα» στην πλατεία!

Ποιαν δέσμευση του να δεχθούμε, όταν «ξεπουλά» την προεκλογική (και μετεκλογική) δέσμευση του, για απομάκρυνση των οχημάτων από το κέντρο της πόλης (μείωση τους στο ελάχιστο, και επιβολή χρήσης του ποδηλάτου και του ποδαρόδρομου!).

Διότι, βεβαίως, το «τεράστιο» γκαράζ των 550 τουλάχιστον (!) θέσεων, δεν γίνεται ούτε για τα ποδήλατα ούτε για τα ποδαροδρομούντα πόδια, αλλά για τετράτροχα τροχοφόρα!

 1. Ούτε για αστείο δεν επιτρέπεται να αναφέρεται, ο κ δήμαρχος, «στο οικόπεδο» και «στην δόμηση» που έχει!

Θάπρεπε, από την πρώτη στιγμή της παρούσης δημοτικής περιόδου, να έχει έρθει στο δημοτικό συμβούλιο, η τροποποίηση σχεδίου πόλης, που θα έκανε αυτό το «οικόπεδο» {«που έχει συντελ. δόμησης 1.80, δηλ δόμηση 15408 μ2, και σε μια αντιπαροχή θα έπαιρνε ο δήμος 7750 μ2»} μια πλατεία, ώστε να μην το «ορέγεται» κανένας επενδυτής ή δήμαρχος!

Θα προειδοποιήσω τον κ δήμαρχο, ότι όσο καιρό το «οικόπεδο» το αφήνει να έχει «δόμηση», υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να δούμε εκεί ένα άλλο ιδιώτη να πολυκατοικιοδομεί!

Ας σκεφθεί {νομικός είναι} και θα δει τα «μαύρα σύννεφα» αυτής της δυνατότητας!

 1. Οι αριθμολογισμοί του κ δημάρχου, περί υπαρχούσης αναλογίας πρασίνου έναντι του πληθυσμού, είναι, και αυτοί, της ίδιας «δυναμικής» όπως και η συνολική άποψη του για το υπόγειο γκαράζ, τα κτίσματα, και τον ιδιώτη!

Η πόλη, μια τουριστική πόλη [όπως μας αρέσει να την χαρακτηρίζουμε], έχει τεράστιο έλλειμμα σε πράσινο, και ο κ δήμαρχος την αντιμετωπίζει με ...εποχιακά παρτέρια!

Αυτή η έλλειψη απαιτεί ελεύθερο χώρο, και απαγορεύει απόψεις που αφήνουν «κι άλλα κτίρια»!

 1. Ο κ δήμαρχος επιχειρηματολογεί βλέποντας την σημερινή αρνητική κατάσταση!

Δεν έχει διάθεση προσπάθειας οραματισμού, να δει την πόλη, για την οποία ομιλεί στις κυκλοφοριακές τοποθετήσεις του, που είναι εντελώς αντίθετη αυτής που επικαλείται [αλλοίμονο, αν ήταν ίδια!].

Η, μήπως, ομιλεί «επιδερμικά» και δεν «μελετά» το θέμα;

Έτσι, ιεκτραγωδεί τις 220 «λαμαρίνες» και τα 220 σετ «τζάμια» που παρκάρουν στην πλατεία, και αυξάνουν το τοπικό φαινόμενο του θερμοκηπίου, τα οποία, πλέον, θα «εξαφανίσει» κάτω από την πλατεία, το υπόγειο γκαράζ!

Οι πολλαπλάσιες «λαμαρίνες» και τα «τζάμια», ου θα στέλνουμε προς το γκαράζ, γιατί δεν τον ενοχλούν!

Αν όντως θέλει να καλύψει το όποιο πρόβλημα, τότε πρέπει να μειώσει αυτά τα αυτοκίνητα, και αυτό δεν το κάνει το υπόγειο γκαράζ, αλλά, άλλα μέτρα, τα οποία δεν είναι συμβατά με αυτό το γκαράζ!

Επομένως η «πλεύση» που χαράσσει [στην οποία επιμένει, πεισματικά!], θα αποφέρει αντίθετο αποτέλεσμα εκείνου, με το οποίο επιχειρηματολογεί!

 1. Αυθαίρετα, ο κ δήμαρχος, επικαλείται την «απαίτηση» των πολιτών για το υπόγειο γκαράζ!

Και επιχειρηματολογεί, επικαλούμενος την μείωση των θέσεων στάθμευσης που επέφεραν τα έργα στην λεωφόρο, στην Μοάτσου και που θα επιφέρουν τα έργα στην Δημακοπούλου-Γερακάρη!

Τα έργα αυτά πράγματι επιφέρουν μείωση των διαθεσίμων θέσεων στάθμευσης.

Υπάρχει, όμως, ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αγνοεί [ή θέλει να αγνοεί!] ο κ δήμαρχος!

Όλοι οι ρεθεμνιώτες έχουμε «ελπίδες» να γλυτώσουμε από τον ιδιώτη επενδυτή του γκαράζ των Τεσσάρων Μαρτύρων, γιατί «θέλει δεν θέλει» ο κ δήμαρχος, [ο παρών ή ο επόμενος], θα υλοποιήσει το αστικό λεωφορείο, και «θα μπούμε σ αυτό» για τις μετακινήσεις μας, αφήνοντας το όχημα μας (δωρεάν) στην γειτονιά μας κλπ.

Ο κάτοικος της περιοχής θα υποστεί τις συνέπειες!

Θέλει δεν θέλει, θα αναγκασθεί να μπει στο υπόγειο γκαράζ, χρεωμένος αντίστοιχες δαπάνες !

Διότι, βεβαίως, το «δωρεάν για τους κατοίκους», που ισχύει σήμερα, δεν μπορεί να ισχύει αύριο!

Ο ιδιώτης είναι ιδιώτης, απαιτεί να κερδίζει, και «δεν καταλαβαίνει» από κοινωνική πολιτική.

Ρώτησε, ο κ δήμαρχος, τους πολίτες, αφού πρώτα τους ενημερώσει «σφαιρικά και ολόπλευρα», αν (απλώς!), καν θέλουν τέτοια δεδομένα!

 1. Κατά τον κ δήμαρχο, οι μελετητές «μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις», επιβεβαίωσαν την άποψη του, ότι η δημιουργία δημαρχείου είναι αδύνατη, αφού και χωρίς το δημαρχείο, το υπόγειο γκαράζ είναι «οριακά βιώσιμο»!

Και αυτό το «οριακά βιώσιμο» βγήκε από τις δικές τους (κατ εκτίμηση!) παραδοχές, και με κτίσματα 4500 μ2!

Ο κ δήμαρχος μας διαβεβαιώνει, ότι δεν μας δεσμεύει ούτε ο προϋπολογισμός, ούτε η μελέτη! Αυτό μας το λέει για να ησυχάσουμε;

Συμφωνούμε ότι δεν δεσμεύει ο προϋπολογισμός, αφού αυτόν θα τον βγάλει η μελέτη του ιδιώτη επενδυτή!

Συμφωνούμε ότι δεν δεσμεύουν τα λοιπά στοιχεία της μελέτης, και μας δεσμεύει, μόνον, η σύμβαση παραχώρησης με τον ιδιώτη επενδυτή, που θα μας κάνει την τιμή να ενδιαφερθεί για τον δήμο μας.

Αυτά όμως σημαίνουν, ότι ο ιδιώτης, θα τα κάνει όλα, προφανώς προς το συμφέρον του, εκτός αν μας τύχει κάποιος ...εθνικός ευεργέτης!

Και με την «βιασύνη» που έχει η δημοτική αρχή, δεν θα είναι και δύσκολος «αντίπαλος»!

 1. Έχει ακούσει ο κ δήμαρχος, τι λένε οι εμπειρίες από τις ΣΔΙΤ και τις συμβάσεις παραχώρησης;

Έχει ακούσει για πολλαπλάσια κόστη που κοστολογούν τα έργα τους, για υψηλά και αυθαίρετα τέλη κλπ!

Ας ενημερωθεί για να συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα, ότι το κεφάλαιο μόνο κερδίζει και τίποτε άλλο!

Σε μας θα κάνει εξαίρεση;

 1. Διαβεβαιώνει ο κ δήμαρχος, ότι η υπερδομή δεν θα είναι πάνω από 2500 μ2, συνυπολογιζόμενου και του υφιστάμενου κτίσματος του 1ου παιδικού σταθμού!

Μήπως δεν τα λέει καλά; Μήπως ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε οι υπόλοιποι;

Μήπως η μελέτη, δεν μας τα λέει σωστά;

Εδώ με 4500 μ2 είναι οριακά βιώσιμη η επένδυση! Με τα μισά θα είναι βιώσιμη;

Αναφέρεται ακόμη ο κ δήμαρχος, ότι οι μηχανικοί του δήμου θα ελέγχουν κλπ κλπ

Ποιοι, εκείνοι τους οποίους θεωρεί, πως δεν μπορούν να αναλάβουν το έργο, σαν δήμος!

 1. Για να καθησυχάσει την αγορά, ο κ δήμαρχος αναφέρθηκε, ότι ψάχνει για ενοικιαστές τράπεζες, ώστε να μην στεγασθούν στα κτίσματα εμπορ. επιχειρήσεις και να μην διαμορφωθεί νέα αγορά.

Για την «αντιπαροχή» που θα πάρει ο δήμος, λέει, ότι την χρειάζεται για να στεγάσει ανάγκες του δήμου. Ομιλεί λοιπόν, για τα ακίνητα του ιδιώτη!

Μας υπόσχεται δηλαδή, ένα ιδιώτη, που θα κάνει όσα θέλει ο κ δήμαρχος!

Πολύ ιδανική η περίπτωση, ανύπαρκτη στην σκληρή εποχή μας, και απέναντι στο σκληρό κεφάλαιο.

Ακόμη, (και αν υλοποιηθούν αυτά που επικαλείται) θα πρέπει να ρωτήσει ανθρώπους που γνωρίζουν από κυκλοφοριακά, για να πληροφορηθεί, ότι και αυτή η άποψη του δεν είναι συμβατή με τις διακηρύξεις του για μείωση των τροχοφόρων στο κέντρο της πόλης!

Μήπως λοιπόν, απλά, ο κ δήμαρχος φροντίζει για «πελάτες» του ιδιώτη επενδυτή, και «τα δίνει όλα», σαν ενέσεις βιωσιμότητας του γκαράζ του ιδιώτη επενδυτή;

 1. Για να μας ξεκαθαρίσει τα θέματα της διαφάνειας, μας ενημερώνει, ότι θα γίνει διεθνής διαγωνισμός, και η διακήρυξη θα δημοσιευθεί παντού!

Και μας καλεί όλους να καταθέσουμε την προσφορά μας!

Επίσης διαβεβαιώνει ότι στην επιτροπή της πλειοδοσίας, θα μετέχουν υπάλληλοι, δημοτ. σύμβουλοι κλπ

Συνεπώς, καταλήγει, δεν μπορεί να γνωρίζει, κανείς, τον τελικό ανάδοχο!

Η άποψη μας, επ αυτού, είναι ότι όλα αυτά προβλέπονται από την νομοθεσία, και «δεν λένε τίποτα», για πολλούς και διάφορους λόγους.

Μπορεί να έλθουν ενδιαφερόμενοι, μπορεί να μην έλθουν, και μπορεί να έλθει μόνον ένας!

Η όλη επένδυση, σύμφωνα με την μελέτη που έχει γίνει, θα είναι μη βιώσιμη!

Άρα απωθεί τους επενδυτές.

Και οι επίδοξοι επενδυτές επ αυτής θα στηριχθούν, γιατί δεν θα έχουν χρόνο να κάνουν δικές τους οικονομικοτεχνικές μελέτες!

Από κει και πέρα, θα μπορούσε να πει κανείς, ότι δεν θα ενδιαφερθούν επενδυτές, εκτός αν γνωρίζουν και εκτιμήσουν άλλα δεδομένα από εκείνα της «οριακής βιωσιμότητας» της μελέτης!

Δεν υπονοούμε τίποτα, απλά λέμε τις εκτιμήσεις μας, και κρίνουμε τις τεκμηριώσεις του κ δημάρχου.

 1. Όμως πέραν των απλών απαντήσεων ...κρίσεων μας, στα όσα έγραψε ο κ δήμαρχος, οφείλουμε να βάλλουμε «στο τραπέζι» την «ταμπακιέρα», με την οποία δεν ασχολείται ο κ δήμαρχος.
  • Ερωτούμε, χρειάζεται στους Τέσσερις Μάρτυρες ένα υπόγειο γκαράζ;

Ερωτούμε, αν χρειάζεται, για ποιο σκοπό χρειάζεται, δηλ για κάλυψη ποιών αναγκών;

Ερωτούμε, ποιού μεγέθους υπόγειο γκαράζ χρειάζεται;

Όλα αυτά τα ερωτήματα, τίθενται με την ρήτρα, ότι σχεδιάζουμε και επιδιώκουμε την απομάκρυνση των οχημάτων από το κέντρο της πόλης, δηλ από την περιοχή των Τεσσάρων Μαρτύρων!

Αυτός ο σχεδιασμός σημαίνει, ότι θα έχουμε μια πλήρη αστική συγκοινωνία στην πόλη, και θα έχουμε αντικίνητρα έναντι της χρήσης του ιδιωτικού οχήματος!

Αυτά όλα συζητήθηκαν ποτέ;

Προς τα που προχωρεί ο κ δήμαρχος, και με ποιο δικαίωμα προχωρεί χωρίς μπούσουλα!

Στο δημοτικό συμβούλιο και στην 270/09 απόφαση του, μπήκε «παραπλανητικά» σε ψηφοφορία και χωρίς επιχειρηματολογίες και συζήτηση ψηφίσθηκε, (με μοναδική μειοψηφία τον γράφοντα), «ναι» σε ένα υπόγειο γκαράζ τουλάχιστον 550 θέσεων»!

Τέτοια επιχειρήματα, θεωρεί ότι τεκμηριώνουν την άποψη του;

 • Σήμερα τα επιτόκια δανεισμού είναι κοντά στην μονάδα!

Άρα ο δήμος μπορεί να πάρει δάνειο, για να αυτοχρηματοδοτήσει το έργο, με ελάχιστο επιτόκιο.

Ο κ δήμαρχος θεωρεί επικίνδυνο τον δανεισμό!

Θεωρεί ταλαιπωρία την λήψη της επιδότησης !

Μονίμως και αυθαιρέτως, όλα τα θεωρεί «βουνά» και «φαράγγια», για τον δήμο!

Είναι σαφής η θέση του, υπέρ του ιδιώτη με σύμβαση παραχώρησης!

Δεν συζητά τίποτε άλλο, και όπως δήλωσε θέλει τον διάλογο, αλλά με δεδομένη την σύμβαση παραχώρησης για γκαράζ τουλάχιστον 550 θέσεων!

Θέλει, μόνον, ένα «αποφασιζομεδιαταζομενικού» τύπου διάλογο που να συμφωνεί με την άποψη του!

 • Εκτός από την αυτοχρηματοδότηση, εκτός από τις ΣΔΙΤ, εκτός από τις συμβάσεις παραχώρησης, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης του όποιου γκαράζ χρειάζεται, χωρίς κτίρια, τις οποίες ο κ δήμαρχος δεν τις συζητά!

Επιμένει, και βιάζεται, [γιατί τόση βιασύνη, αφού δεν υπάρχει καμιά κυκλοφοριακή αιτιολόγηση!], να προχωρήσει σε σύμβαση παραχώρησης, με κτίρια στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων.

Δυστυχώς η δημοτική δημοκρατία, κατά την άποψη μου, πάσχει στην χώρα μας, όπου η δημοτική πλειοψηφία μπορεί να «αποφασίζει και να διατάσσει» και εμείς να μην έχουμε νόμιμο δικαίωμα ουδεμιάς προσφυγής, γι αυτό ο κ δήμαρχος με την δημοτική πλειοψηφία του, μπορεί να προχωρεί και να μην ακούει κανένα μας!

Τουλάχιστον ο κ δήμαρχος ,να μην λέει, ότι θέλει διάλογο, γιατί δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ειλικρινούς διαλόγου!

Αποδέχεται, μόνον, «διάλογο», που να συμφωνεί μαζί του!

Γιατί, όπως απόδειξε στο δημ. συμβούλιο, με την απόρριψη της πρότασης μας, δεν θέλει συζήτηση, δεν θέλει ενημέρωση, δεν θέλει ανταλλαγή σκέψεων, δεν θέλει πραγματικό διάλογο!

 • Εμείς όσο μπορούμε θα αντισταθούμε στην λανθασμένη (κατά την άποψη μας, για την οποία φωνάζουμε και προσπαθούμε να ακουσθεί), απόφαση-πρόταση του κ δημάρχου.

Το μέλλον θα δείξει ποιός είχε σωστές απόψεις!

Απλά, τότε θα έχουμε πλέον τετελεσμένα γεγονότα, εκτός αν γίνει δεκτό το έννομο συμφέρον μας, ως απλών πολιτών της πόλης, και όλες αυτές οι αποφάσεις και απόψεις, ξανακαθήσουν στο τραπέζι των αποφάσεων, με νέες διαδικασίες, στις οποίες θα επιτραπεί ο ειλικρινής, πολύπλευρος, ρεαλιστικός και ανοικτός διάλογος.

Αυτά σαν απλή απάντηση στον κ δήμαρχο για όσα επεχείρησε να μονολογήσει, με την δημοσιευθείσα πολυσέλιδη δήλωση του.

Καλούμε, για μια ακόμη φορά, τον κ δήμαρχο να αντιληφθεί, ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει άλλους άμεσους δρόμους λύσης, και όχι εκείνον που ακολουθεί!

Καλούμε τον κ δήμαρχο και τον κ Πρόεδρο του ΔΣ, να γίνει, επί τέλους, η συζήτηση του κυκλοφοριακού προβλήματος, που εγγράφως και επανειλημμένως, μήνες τώρα, έχουμε ζητήσει!

Ας μπουν, επί τέλους, σε μια τροχιά λύσης των προβλημάτων.
Ας σταματήσουν να πελαγοδρομούν!
Θα επανέλθουμε, γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό, και κάποιοι, επιμένουν, απλώς, να βιάζονται!

Ο Νίκος Νίνος
είναι δημοτικός σύμβουλος
& επικεφαλής της μειοψηφίας στον δήμο

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Πέμπτη, 26 Απρ 2018

Αρθρογραφία