Από το Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας έλαβε απάντηση ο κ.Λαμπίρης σχετικά με την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.

Εκτύπωση

Σε απάντηση της με αριθμ. 17479/08.04.2009 Ερώτησης του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ καθ. κ. Ηλία Λαμπίρη προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά με την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. των συνταξιούχων του ΟΓΑ που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, το ερωτηθέν Υπουργείο απέστειλε την παρακάτω απάντηση.

Το κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:
« Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κο Ηλία Ε. Λαμπίρη, σχετικά με την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. των συνταξιούχων του Ο.Γ.Α που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητα του επαγγελματία βιοτέχνη, εμπόρου και αυτοκινητιστή στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/02, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 3144/03, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α., οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, οι οποίοι ασκούν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000 κατοίκων στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κορινθίας, Αχαΐας. Θεσσαλονίκης, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη δραστηριότητά τους αυτή, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά της Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Δηλαδή, ο ανωτέρω νόμος ρυθμίζει θέματα που αφορούν τους ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων.

Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 αναφέρονται σε εργαζομένους αυτοαπασχολουμένους και όχι σε συνταξιούχους. Για το λόγο αυτό εκδόθηκε και το αρ. Φ. 10036/3652/153/05.03.2003 διευκρινιστικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οπίο δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, αναφορικά με τους συνταξιούχους ασφαλιστικών οργανισμών (π.χ. Τ.Α.Π.-ΟΤΕ., Ο.Γ.Α. κτλ), οι οποίοι δραστηριοποιούνται, ασκώντας ελεύθερο επάγγελμα, σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και για τους οποίους ισχύει η υπαγωγή στη υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

Με το άρθρο 63 του ν. 2676/99 ρυθμίζεται η ασφάλιση των συνταξιούχων που αναλαμβάνουν εργασία σε όλη την επικράτεια, και όχι μόνο στις περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων. Από την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. που αναλαμβάνουν εργασία. Η εξαίρεσή τους αφορά τους περιορισμούς και την αναστολή της σύνταξης, όχι όμως την υποχρέωση της ασφάλισης. Ωστόσο, σύμφωνα με το αρ. Φ. 10036/15456/687/04.11.2003 έγγραφό μας, οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. δεν υποχρεούνται να καταβάλουν προσαυξημένο ασφάλιστρο κατά 40%.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ασφαλιστικού συστήματος που ισχύει στην Ελλάδα, δηλαδή, της υποχρεωτικότητας και της καθολικότητας της ασφάλισης, η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος συνεπάγεται για τον εργαζόμενο, συνταξιούχο ή τον απασχολούμενο την υποχρεωτική ασφάλισή του στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, ανεξάρτητα από την θέλησή του, την ηλικία του, την ιδιότητά του, το ύψος του εισοδήματός του και χωρίς να εξετάζεται εκ των προτέρων εάν ο ασφαλισμένος θα δικαιωθεί τελικά σύνταξης.

Πάντως, επειδή προκύπτουν στην πράξη προβλήματα και για την ασφάλιση των αυτοαπασχολουμένων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, το όλο θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία και εφόσον απαιτηθεί νομοθετική ρύθμιση, θα προωθηθεί σχετικά.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Σάββατο, 26 Μάι 2018

Αρθρογραφία